Pod ministerstwem i w całej Polsce. Jutro rusza Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

14 marca 2019, 08:45 Alert

Jutro pod ministerstwem energii i w całej Polsce ma ruszyć Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. BiznesAlert.pl dotarł do organizatorów jednego ze strajków w ochronie klimatu.

Greta Thunberg na COP24. To jej akcja w Norwegii zainspirowała protesty w Polsce. Fot. YouTube
Greta Thunberg na COP24. To jej akcja w Norwegii zainspirowała protesty w Polsce. Fot. YouTube

Założenia akcji opisał Krzysztof Marucha, jeden z współtwórców Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który będzie odpowiadał za protest na Rynku Głównym w Krakowie, tłumaczy założenia akcji.

– Jesteśmy oddolnym ruchem uczniów i uczennic sprzeciwiających się bierności polityków wobec postępujących zmian klimatycznych. Nie zgadzamy się na przemilczanie i ignorowanie problemu, który jest kluczową kwestią dla naszej przyszłości. To my – młodzi ludzie – w największym stopniu będziemy odczuwać skutki dzisiejszego braku decyzji. W styczniu tego roku sporządziliśmy uwagi, które złożyliśmy do Ministra Energii w celu ukazania sprzeciwu wobec polskiej polityki węglowej – tłumaczy Marucha.

Młodzi ludzie domagają się również edukacji w szkołach, która będzie uświadamiać przyczyny i skutki zmian klimatycznych, zapewnienia odpowiedzialnego wobec środowiska funkcjonowania placówek szkolnych, dostępu do informacji pozwalających dokonywania świadomych wyborów konsumenckich, uznania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi za temat priorytetowy w mediach i przestrzeni publicznej.

– 15 marca organizujemy strajk, zamiast iść do szkoły, wychodzimy na ulice. Strajk odbędzie się na całym świecie, także w Polsce, w tym w Krakowie. Rozpocznie się o godz. 10:00 na Rynku Głównym, “pod Adasiem”. Będzie to pierwszy szkolny strajk dla klimatu w Polsce – zapowiada Marucha. Jego grupa ma określone postulaty dla miasta Kraka: skuteczności działania w celu poprawy jakości powietrza całego regionu,  poprawa jakości powietrza wewnątrz budynków,  zapewnienie edukacji ekologicznej w szkołach, wprowadzenie segregacji odpadów w szkołach, zmniejszenie liczby wykorzystywanych materiałów jednorazowych, zwiększenie liczby materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej a nie papierowej, stworzenie kranów z dostępną, darmową i oczyszczoną wodą pitną w placówkach edukacyjnych, zapewnienie opcji posiłku wegetariańskiego w szkolnych stołówkach.

Podobny strajk ma się odbyć pod ministerstwem energii w Warszawie. Młodzi protestowali w przeszłości przeciwko – ich zdaniem – niezbyt ambitnej strategii energetycznej zaproponowanej przez rząd, o czym informował BiznesAlert.pl. Protestujący z Krakowa nie deklarują jednak poparcia dla żadnej konkretnej technologii.

– Uważamy, że Polska powinna skupić się na takim wytwarzaniu energii, który mniej zanieczyszcza środowisko. Opcji jest wiele, na przykład źródła energii odnawialnej. Nie chcemy jednak opowiadać się za żadną konkretną, gdyż nie chcemy być utożsamiani z poglądami toczących spór partii politycznych – przekonuje Krzysztof Marucha. Nie mówi jednak w imieniu wszystkich protestujących. – Jesteśmy tylko grupą licealistów, która pragnie wyrazić swoje niezadowolenie. Warto dodać, iż nie wypowiadamy się w imieniu żadnej organizacji. Poza naszym protestem odbędzie się jeszcze ponad 1200 na całym świecie. Nie chcemy wypowiadać się w imieniu tych ludzi, którzy będą uczestniczyć w strajkach klimatycznych w innym miastach.

Akcja jest inspirowana działaniami Grety Thunberg z Norwegii. To 15-letnia uczennica liceum, która rozpoczęła pikietę pod Riksdagiem przeciwko zmianom klimatu i za ambitną polityką na rzecz poprawy sytuacji.

Wojciech Jakóbik