Modernizacja stopnia wodnego Chróścice zakończona

17 listopada 2015, 12:40 Infrastruktura

Zakończyła się modernizacja stopnia wodnego Chróścice, koło Opola. Zadanie o wartości blisko 80 mln brutto zrealizowała Skanska, na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych”.


W wyniku prac modernizacyjnych śluza Stopień wodny Chróścice została przystosowana do III klasy drogi wodnej. Nowo wybudowany jaz klapowy poprawi niezawodność żeglugi, a także bezpieczeństwo powodziowe w regionie.

Pierwszy raz w Polsce

W ramach inwestycji, w miejsce ponad stuletniego jazu iglicowego, Skanska wykonała nowoczesną konstrukcję trzyprzęsłowego jazu klapowego o świetle 3 x 32 m i wysokości piętrzenia na progu 2,4 m, który wyposażony został w nowoczesny układ sterowania. Nowy jaz został zrealizowany w bardzo bliskim sąsiedztwie istniejącego obiektu. To pierwsza taka budowa w Polsce, który była realizowana 50 m powyżej piętrzącego jazu kozłowo-iglicowego, stwarzając tym samym dodatkowe wyzwania realizacyjne.

– To kolejne niezwykle istotne przedsięwzięcie RZGW we Wrocławiu, którego efektem jest zastąpienie archaicznego, bardzo niebezpiecznego w obsłudze, jazu kozłowo-iglicowego nowoczesną i niezawodną konstrukcją wyposażoną w automatycznie sterowane zamknięcia klapowe. Dzięki zastosowaniu takiej technologii uzyskaliśmy znaczne skrócenie czasu przywracania i likwidacji piętrzenia na jazie. Klapy bardzo usprawniają pracę i są zdecydowanie mniej awaryjne, dlatego stopniowo przebudowujemy w ten sposób nasze kolejne obiekty hydrotechniczne – mówi Edward Nawirski, Dyrektor RZGW we Wrocławiu.
Inwestycja obejmowała również remont i modernizację awanportów i dalb cumowniczych (dzięki którym przepływające przez stopień wodny statki będą mogły bezpiecznie oczekiwać na prześluzowanie) i śluzy żeglugowej, która polegała na przebudowie głów i ściany lewej, remoncie ściany prawej i kanałów obiegowych, z jednoczesną wymianą wyposażenia technologicznego.

Dla zwiększenia atrakcyjności terenów przybrzeżnych wybudowano ogólnodostępną, stalową, kładkę dla pieszych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych, co zapewni komunikację między miejscowościami Chróścice i Narok. Dodatkowo, na obu brzegach Skanska wykonała przystanie, nabrzeże przeładunkowe oraz drogi dojazdowe z placami manewrowymi. Kontrakt zakładał także remont oraz wykonanie budynków dla personelu obsługującego stopień wodny.

Wyzwania

– Trudnym technologicznie i logistycznie zadaniem była budowa samego jazu. Długie na kilkanaście metrów grodzice stalowe, z których wykonane zostały ściany nabrzeży oraz przęsła jazu, zabijane były z wody w okresie zimowym. Wyzwaniem były także trudne warunki atmosferyczne – informuje Bronisław Kapusta, Kierownik Budowy. – Zimą, wraz z mrozami, konieczne było położenie jazu iglicowo-kozłowego. Niska woda utrudniała pływanie jednostkom obsługującym budowę, a w połączeniu ze zjawiskami lodowymi na rzece (śryż, kra lodowa) całkowicie przerywała roboty wykonywane z wody. Wiosna, lato i jesień wraz z opadami przynosiły większe przepływy na rzece. Szybki nurt rzeki w bliskości piętrzącego jazu ograniczał nasze prace, a dalsze wzrosty stanów wody, zgodnie z instrukcją przeciwpowodziową, powodowały ich przerwanie, a nawet konieczność zalania dołu budowlanego (grodzy), gdzie były prowadzone roboty.

W trosce o środowisko

Nowy jaz spełnia najwyższe wymogi ochrony środowiska. – Dla swobodnego przemieszczania się ryb wybudowaliśmy przepławkę, stworzyliśmy oczka wodne, nasadziliśmy krzewy i drzewa, dzięki którym powstaną tu doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków zwierząt -zaznacza Bogdan Wójcik, Menadżer Projektu, Skanska.

Doświadczenie hydrotechniczne

Skanska od lat realizuje prace z zakresu budowy śluz, kanałów, jazów i stopni wodnych. W dorzeczu Wisły Skanska wybudowała stopnie wodne Dwory, Smolice i Dąbie, zrealizowała też kanał Łączany – Skawina. Wśród projektów hydrotechnicznych wykonanych przez firmę znajdują się także największe polskie zapory i zbiorniki oraz elektrownie wodne (np. Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica – Sromowce Wyżne wraz z elektrowniami, trwająca budowa zbiornika Świnna Poręba). Firma wykonuje również prace związane z ochroną przeciwpowodziową i regulacją rzek. Ma na swoim koncie rozbudowę m.in. kanału środkowego Odry, budowę stacji pomp Wiślinka oraz odbudowę i modernizację koryta rzeki Oława.

Skanska na Odrze i w regionie

Przeprowadziliśmy modernizację obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Jednym z najciekawszych projektów z tego zakresu był remont zabytkowej XIX-wiecznej śluzy w Kędzierzynie-Koźlu na Starej Odrze. Prace miały na celu zachowanie tego interesującego zabytku hydrotechniki o konstrukcji kamienno–drewniano–ceglano–betonowej. Realizacja kozielskiego hydrowęzła Odry była jednym z najważniejszych elementów programu Odra 2006, którego celem było usunięcie szkód po powodzi z 1997 r. i zapobieżenie podobnym kataklizmom w
przyszłości. Wykonaliśmy także zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu. Zrealizowana przez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią.
W 2011 roku zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Wśród pozostałych realizacji Skanska na Opolszczyźnie wymienić można m.in. kompleksową poprawę ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, remont Śluzy Kłodnica, modernizację śluz: Sławęcice, Nowa Wieś, Koźle i Chróścice czy przebudowę wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki oraz remonty odtworzeniowe XIX – wiecznych zabytkowych obiektów.

Źródło: Skanska