MON: Ćwiczenia Anakonda będą miały charakter defensywny

20 maja 2016, 11:30 Alert

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

– Ćwiczenie Anakonda–16 będzie miało charakter defensywny, ma sprawdzić reakcję na współczesne zagrożenia, także hybrydowe – powiedział podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Dowództwie Operacyjnym RSZ poświęconej ćwiczeniu Anakonda-16.

– Te ćwiczenia mają charakter defensywny, mają być odpowiedzią na zagrożenia współczesnego świata i pokazać, w jakim stopniu jesteśmy gotowi do współdziałania z naszymi sojusznikami i partnerami – podkreślił wiceminister Grabski. Dodał, że chodzi o sprawdzenie możliwości reagowania na zagrożenia hybrydowe, cybernetyczne i terrorystyczne.

Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki zwrócił uwagę, że dotychczas ćwiczenia z cyklu Anakonda miały charakter narodowy, choć wcześniej były rozszerzone o udział innych państw, natomiast tegoroczna, szósta edycja, będzie ćwiczeniem sojuszniczym. Dodał, że jednym z założeń jest odstraszanie jako element budowania bezpieczeństwa.

Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański podkreślił, że w manewrach wezmą udział wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Podkreślił, że konieczna będzie synchronizacja działań podejmowanych przez państwa sojusznicze i partnerskie. Zwrócił też uwagę na planowane wspólne przedsięwzięcia w ramach obrony powietrznej, budowy przepraw inżynieryjnych czy amerykańsko-brytyjsko-polski desant w okolicach Torunia, którego uczestnicy wystartują z trzech różnych miejsc świata.

Ćwiczenie ma też sprawdzić współdziałanie wojska z układem pozamilitarnym. Jednostki operacyjne przećwiczą współdziałanie z pododdziałami obrony terytorialnej, co sprawdzano już w ubiegłorocznym ćwiczeniu Dragon, i – co jest novum – organizacjami paramilitarnymi.

W ćwiczeniu weźmie udział ok. 31 tys. żołnierzy, w tym 12 tys. polskich, oraz z 18 państw sojuszniczych i 5 partnerskich, a także ok. 400 cywilów, siedem wojewódzkich zespołów reagowania kryzysowego, siedem wojewódzkich sztabów wojskowych.

W użyciu będzie 2900 jednostek sprzętu, w tym czołgi i transportery opancerzone, ponad sto statków powietrznych i 12 okrętów. Od początku maja przemieszczają się pierwsze pododdziały zdążające na ćwiczenie. Wszystkie siły mają się przemieścić do końca miesiąca. Ćwiczenie odbędzie się w dniach 7–17 czerwca.