MON odpowiada Macierewiczowi: Nie ma podstaw do unieważnienia przetargu na śmigłowce

28 września 2015, 11:53 Bezpieczeństwo
Caracal 2
H225M Caracal

OŚWIADCZENIE

Płk Jacek Sońta

Ministerstwo Obrony Narodowej

W związku z dzisiejszą publikacją w Dzienniku Gazecie Prawnej wywiadu z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i członkiem sejmowej komisji obrony narodowej Antonim Macierewiczem resort obrony narodowej oświadcza, że zawarte tam informacje są nieprawdziwe i szkodzące wizerunkowi wojska polskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

W związku z dzisiejszą publikacją w Dzienniku Gazecie Prawnej wywiadu z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i członkiem sejmowej komisji obrony narodowej Antonim Macierewiczem resort obrony narodowej oświadcza, że zawarte tam informacje są nieprawdziwe i szkodzące wizerunkowi wojska polskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wbrew twierdzeniom pana Antoniego Macierewicza polska armia nie jest strukturą kompletnie wyizolowaną od społeczeństwa oraz ogólnego systemu bezpieczeństwa. Stanowi bowiem jego integralną część, co wynika m.in. z przyjętego w 2014 r. i realizowanego konsekwentnie Planu Wzmocnienia Bezpieczeństwa Państwa oraz wszelkiej innej statutowej działalności prowadzonej przez Siły Zbrojne RP, w porozumieniu z innymi służbami, takimi jak Policja czy Straż Graniczna.

Nie jest również prawdą, że współczesne wojsko polskie odeszło od tradycji i obywatelskiego charakteru. Twierdzeniom tym przeczy m.in. kultywowanie tradycji jednostek powstańczych przez oddziały wojsk specjalnych, dziedziczenie tradycji jednostek przedwojennych przez współczesne oddziały wojskowe, czy udział w uroczystościach narodowo-patriotycznych. Kształtowaniu postaw obywatelskich wśród żołnierzy służą także różnego typu podróże historyczno-wojskowe, w tym do miejsc walki żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej, jak też stały kontakt jednostek dziedziczących tradycje formacji wrześniowych z ostatnimi żyjącymi żołnierzami tamtych jednostek. Na podkreślenie zasługuje fakt wsparcia działań o charakterze naukowym i popularyzatorskim w postaci współpracy przy różnego typu produkcjach filmowych, wsparcie instytucji muzealnych, czy zaangażowanie się wojska w prace ekshumacyjne na tzw. Łączce.

Wbrew twierdzeniom pana posła nie ma potrzeby rozpoczynania budowy formacji obrony terytorialnej. Takie prace resort już podjął i realizuje je z powodzeniem. Niedawno przyjęta do realizacji została koncepcja funkcjonowania obrony terytorialnej. Wypracowano założenia reformy Narodowych Sił Rezerwowych oraz skutecznego wykorzystania potencjału organizacji proobronnych. Temu ostatniemu celowi służy powołana w marcu br. Federacja Organizacji Proobronnych, której celem jest m.in. unifikacja programów szkolenia i wyrównanie jego poziomu wśród organizacji współpracujących z Federacją przy zachowaniu ich autonomiczności funkcjonowania. Chodzi o to, by członkowie tych organizacji posiadali umiejętności przydatne przy współpracy z wojskiem oraz, by w naturalny sposób mogli stanowić wsparcie dla regularnych oddziałów wojska.

Jeśli chodzi o deklarowane zwiększanie budżetu do poziomu 3 proc. PKB należy przypomnieć, że od roku przyszłego obecny wskaźnik 1,95 został podniesiony do 2 proc. PKB. Jednocześnie w roku 2014 wykonanie całego budżetu MON wyniosło ponad 98 proc, a części poświęconej modernizacji blisko 100 proc. Niższe wykonania budżetu w latach poprzednich wynikały z trudnej sytuacji gospodarczej i kryzysu, który dotknął całą Europe. Redukcje wydatków każdorazowo były akceptowane przez Sejm.

Nieprawdziwe są twierdzenia, że wybór śmigłowca caracal ma charakter polityczny, a jak twierdzi poseł Antoni Macierewicz panuje „moralna korupcja decydentów w naszej armii”. Wyboru maszyny dokonała grupa wojskowych ekspertów po analizie złożonych ofert, przeprowadzeniu testów weryfikacyjnych oraz kierując się interesem armii. Wybrana maszyna przeszła pozytywnie wszystkie sprawdzenia weryfikacyjne. Oferta przedstawiona przez kontrahenta francuskiego jako jedyna spełniła także wymogi formalne określone przez zamawiającego. Niestety, nie z winy resortu obrony narodowej, dwie pozostałe firmy startujące z własnej woli w przetargu, nie przedstawiły umów spełniających wymogi formalne. To spowodowało, że oferowane przez nie maszyny nie mogły być dopuszczone do sprawdzeń weryfikacyjnych.

Kwestia zwolnień w zakładach Mielec i Świdnik to decyzja, którą właściciele tych zakładów podejmują samodzielnie i resort obrony narodowej nie ma na to wpływu. Jednak, tam gdzie jest to możliwe, MON wspiera te zakłady. Przykładem tego jest 9 umów podpisanych z zakładami w Świdniku w latach 2010-2014 na serwisowanie obecnie używanych śmigłowców.

Deklaracja złożona przez wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza o nieuznaniu wyboru śmigłowca caracal i przekazaniu zamówienia do zakładów w Mielcu i Świdniku jest niezgodna z prawem oraz szkodliwa dla polskiej armii i państwa polskiego. Cała dotychczasowa procedura przetargowa prowadzona jest zgodnie z prawem, przy pełnej transparentności i pod ochroną stosownych służb. Nie ma żadnych podstaw ani przesłanek do jej unieważnienia.

Postępowanie, które dotyczy programu Wisła, podobnie jak inne programy, realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Nie ma mowy o żadnym przyspieszeniu. Ten program, podobnie jak realizacja Planu Modernizacji Technicznej, powinien mieć charakter ponadpartyjny i służyć interesowi i bezpieczeństwu państwa. Wstrzymywanie działań z uwagi na zbliżający się termin wyborów, co sugeruje poseł Antoni Macierewicz, wydaje się w tym kontekście nieuzasadnione i może skutkować niepotrzebnymi opóźnieniami w całym procesie modernizacji armii.

Nie jest prawdą, że Plan Modernizacji Technicznej, od momentu jego przyjęcia w 2013 roku nie był realizowany, a obecnie nastąpiło jego przyspieszenie w związku z bliskim terminem wyborów parlamentarnych. Przeczą temu zawarte w latach 2013-2015 umowy m.in. na zakup samolotów AJT, 119 czołgów Leopard, kolejną partię KTO Rosomak, Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy (pierwszy osiągnął gotowość do użycia, a drugi jest w trakcie dostaw), umowy na budowę okrętów Ślązak i Kormoran, czy też umowa na pociski JASSM.

Resort obrony narodowej regularnie informował członków sejmowej jak i senackiej komisji obrony narodowej o prowadzonych działaniach, we wszystkich obszarach działalności Sił Zbrojnych RP. Z tym większym zdziwieniem należy przyjąć, zaprezentowane przez członka sejmowej komisji obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza, twierdzenia i opinie dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych, a także deprecjonowanie dokonań żołnierzy i resortu obrony narodowej.