Monitoring zwiększa bezpieczeństwo inwestycji kolejowych

24 kwietnia 2018, 13:00 Alert

Większe bezpieczeństwo i nadzór nad sprawną realizacją prac zapewni monitoring zamontowany na terenie prowadzonych inwestycji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszechstronnie zabezpieczają linie objęte pracami. Kamery pozwolą na podgląd terenu budowy, a w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na szybką reakcję ze strony PLK i wykonawcy.

Inwestycje PLK wchodzą w kolejny etap intensywnych robót. Zarządca infrastruktury zaplanował kilka przedsięwzięć, które pomogą usprawnić proces inwestycyjny i zapewnić większy poziom bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych prac. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś 20 kwietnia 2018 r. umowę na dostawę i montaż 70 kamer cyfrowych na terenach objętych inwestycją kolejową. To pilotażowy projekt PLK. Kolejarze za pośrednictwem monitoringu będą czuwać nad sprawną realizacją i bezpieczeństwem prowadzonych prac.

Bezpieczeństwo pod okiem kamery

Kamery będą zlokalizowane w kilkudziesięciu miejscach na terenie całej Polski, na obszarach objętych inwestycją kolejową (z możliwością przeniesienia ich w inne, wybrane lokalizacje). Szczególnym nadzorem objęte będą mosty, wiadukty a także przejścia podziemne. PLK monitorować będą m.in. zabezpieczenie terenu przez wykonawcę czy stosowanie przez jego pracowników procedur bezpieczeństwa i zasad BHP. Co ważne, kolejarze będą mieli także podgląd na szlaki, na których jeżdżą nie tylko pociągi pasażerskie i towarowe, ale i pojazdy techniczne, wywożące i dowożące materiały i sprzęt. Ponadto kamery pozwolą czuwać nad sprawną realizacją prowadzonej inwestycji. Bezpośredni podgląd na teren budowy, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, umożliwi szybką reakcje ze strony pracowników PLK.

Kamery wraz z konstrukcjami montażowymi mają tworzyć tzw. punkty kamerowe, wyposażone w niezbędne oprzyrządowanie umożliwiające uruchomienie monitoringu, dając podgląd on-line. Wszystkie punkty kamerowe mają tworzyć system, który umożliwi podgląd on-line z dowolnie wybranej kamery. Centrum nadzoru zlokalizowane będzie w Warszawie.
Dostawę, montaż i serwis monitoringu zapewniającego stały podgląd on-line wykona firma Damtech Solutions Sp. z o.o. Wartość zadania to prawie 629 tys. zł netto. Wybrane lokalizacje monitorowane będą do końca tego roku.

Usprawnienie procesu inwestycyjnego

Aby sprawnie zrealizować do 2023 r. inwestycje kolejowe o wartości 66 mld zł, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrażają specjalne rozwiązania. Jednym z nich jest wykonawstwo zastępcze czyli zabezpieczenie firm, które przejmą inwestycje jeśli pierwotny wykonawca napotka poważne problemy. Kolejnym wdrażanym przedsięwzięciem jest monitoring inwestycji z lądu i powietrza. Poza standardowym monitoringiem, czyli nadzorowaniem kontraktu przez jego kierowników i inżynierów, zarządca infrastruktury planuje nadzorować place budów z lotu ptaka. Posłużą do tego helikoptery z kamerami oraz drony. Wśród planowanych przez Spółkę działań należy wymienić także weryfikację potencjału wykonawców (ma to na celu nie dopuszczenie na teren robót firm bez maszyn, ludzi i materiałów do kontraktów).

PKP PLK