Coraz gorsze ratingi koncernów.”Świat zalany jest tanią ropą”

12 kwietnia 2016, 10:45 Alert

(FuelFix/Bartłomiej Sawicki)

ropa

Agencja Moody’s zdecydowała się na obniżenie ratingów trzech największych firm energetycznych na świecie. Wyniki finansowe Chevronu, Shella oraz francuskiej spółki Total są pod presją niskich cen ropy naftowej.

Zdaniem analityków z Moody’s Investors Service, wyniki finansowe Chevronu, Shella oraz Totala będą w najbliższym czasie pod dużą presją wynikającą z niskich cen ropy naftowej. Znajduje to odzwierciedlenie w niższych dochodach spółek. Ratingi Chevronu i Shella zostały obniżone do poziomu Aa2. Rating francuskiej spółki został obniżony do Aa3 z Aa1.

Zdaniem agencji, Chevron w przeciągu najbliższych dwóch lat będzie wykazywał ujemne przepływy pieniężne. Shell zaś będzie musiał pozyskać środki finansowe po sfinalizowanej na początku tego roku transakcji przejęcia BP. Podobne uzasadnienie dotyczy spółki Total. – Obniżenie ratingu odzwierciedla nasze oczekiwania co do wysokości ​​ceny ropy naftowej. Pozostaną one na niskim poziomie w okresie 2016-17 r. i będą nadal wywierać presję na przepływy pieniężne z tytułu działalności operacyjnej i obsługi zadłużenia spółki. Zdarzenia te mają miejsce w czasie, kiedy spółka zmaga się ze sporym zadłużeniem – uważa Elena Nadtotchi, analityk Moody’s.

Na wewnętrzne problemy spółek presje wywiera od prawie 2 lat, niska cena ropy naftowej. Zmniejsza to przepływy pieniężne i ogranicza zdolność spółek do spłaty swoich wierzytelności. Moody’s oczekuje, że ceny ropy naftowej w perspektywie średniookresowej wciąż pozostaną na niskim poziomie. Agencja tłumaczy, że „Świat zalany jest ropą” a wysokie zapasy surowca spadają woniej.