Morawiecki: Innowacyjność powinna mieć charakter systemowy

18 lutego 2016, 12:15 Innowacje
Morawiecki

Wypracowanie wspólnych działań zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o innowacje to jeden z głównych celów, jaki stoi przed powołaną przez Premier Beatę Szydło Radą ds. Innowacyjności. 17 lutego 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się pierwsze posiedzenie Rady oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności.

Rada ds. Innowacyjności ma być najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji publicznej. Uczestnicy spotkania podkreślili, że szansą na trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy Polski jest wykorzystanie przez przedsiębiorców innych niż dotychczas źródeł przewag konkurencyjnych, czyli wzrost innowacyjności, efektywności i jak najlepszego wykorzystania zasobów. Sektor publiczny ma do odegrania w tym procesie ważną rolę, wspierając firmy i będąc łącznikiem pomiędzy sferę biznesu i nauki.

– Rolą państwa jest wsparcie innowacyjnych zamierzeń, zwłaszcza tych, które zmienią oblicza przemysłu i biznesu. Właśnie poprzez współpracę oraz umiejętne użycie instrumentów regulacyjnych i ustawowych chcemy osiągnąć jak najlepsze efekty. Innowacyjność powinna mieć zatem charakter systemowy – zaznaczył wicepremier Mateusz Morawiecki.

W celu realizacji tych wyzwań istotna jest współpraca i koordynacja oraz koncentracja inicjatyw podejmowanych w Polsce w zakresie innowacyjności. Działania podejmowane przez Radę ds. Innowacyjności będą miały charakter projektowy i będą służyć koncentracji wysiłków i środków na zwiększaniu potencjału innowacyjności w Polsce.

Rozwój innowacyjnych firm poprzez budowę przyjaznego otoczenia dla biznesu i systemu wsparcia innowacji to jeden z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który przyjął rząd. Konkretną realizacją tego postulatu ma być pakiet dla przedsiębiorców i innowacji. W jego ramach przygotowana zostanie również nowa ustawa o innowacyjności (nowelizacja obecnej ustawy w I poł. 2016 r., a nowa ustawa w pierwszej połowie 2017 r.), ruszy program wsparcia środowiska startupowego StartInPoland. Zreformowane zostaną instytuty naukowo-badawcze.

Do pierwszych inicjatyw Rady, których założenia zostały przyjęte kierunkowo na posiedzeniu, należą: zmiany legislacyjne w zakresie wspierania innowacyjności, dedykowany startupom projekt StartInPoland. Rada omówiła system wyboru i monitorowania krajowych inteligentnych specjalizacji.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju