Morawiecki: Repolonizacja napędzi rozwój Polski

17 maja 2017, 12:15 Energetyka
Morawiecki
fot. Ministerstwo Rozwoju

– Polska potrzebuje zdrowego rozwoju, wykorzystując nasze własne zasoby – powiedział na konferencji pt. „Na drodze zrównoważonego rozwoju”. – Liczby się jakość naszego rozwoju, który musi być oparty na własnej przedsiębiorczości i zasobach – wicepremier Mateusz Morawiecki. Wśród partnerów wydarzenia znajdują się m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu, Energa oraz PKN Orlen.

– Nasza gospodarka jest jak samochód, który potrzebuje zbilansowania i zrównoważenia. Podobnie jak samochód potrzebuje takiego samego ciśnienia we wszystkich kołach. Nasz rozwój jest, ale nie równomierny. Strażnicy neoliberalnego modelu gospodarki także przeszli w ostatnich latach przemianę zwracając uwagę na zrównoważony rozwój. Strategia Zrównoważonego Rozwoju stawia na zrównoważony, długoterminowy rozwój całej gospodarki, w tym także mikro przedsiębiorców – powiedział Morawiecki.

Jak powiedział, po 1989 roku Polska przyjęła logikę sprzedaży majątku i prywatyzacji, nie wykorzystywaliśmy jednak własnego potencjału i zasobów. Jako przykład podał on firmy energetyczne, jak PKN Orlen oraz surowcowe – KGHM. Obecnie 95 proc. handlu hurtowego i detalicznego należy do kapitału zagranicznego, jeszcze do niedawna ponad 70 proc. sektora bankowego należało do banków zagranicznych. Repolonizacja jest więc konieczna – powiedział. Jak dodał, nie ma takiego modelu gospodarki w Europie.

– Polska na szansę na prześcignięcie Europy, wejść na nową ścieżkę rozwoju, należy jednak wykorzystywać nasze własne zasoby, a nie wyprzedawać majątku, który mógłby stanowić bazę do rozwoju – powiedział Morawiecki.

Dodał, że pieniądze na transfery społeczne pochodzą z uszczelnienia systemu podatkowego.

-W 2016 ściągalność VAT wzrosła o kilka mld, w roku obecnym zgodnie z szacunkami wzrośnie o kilkanaście mld, w kolejnym roku musi być to znacznie więcej 20 -30 miliardów złotych z samego VAT- u, nie licząc pozostałych podatków – powiedział Morawiecki.Dodałon także, że należy zająć się uszczelnieniem CIT. Jak podkreślił niektóre firmy wykorzystują raje podatkowe, których zdecydowanym jest przeciwnikiem jest Morawiecki. Jak dodał, komunizm pozbawił nas oszczędności, dobrobyt jaki był budowany oparty był na wyprzedaży i kredytach.

Dodał, że konieczny jest rozwój terytorialny.

– Mamy wyspy rozwoju, takie jak Wrocław, Warszawa czy Kraków, ale są miejsca gdzie tego rozwoju brakuje. Nasza polityka społeczna wyrównuje te szansę – powiedział. W kolejnej części wypowiedzi dodał, że konieczne są inwestycje w Polsce Wschodniej, jako przykład podał projekt Via Carpathia.

– Niewiele też zrobiono w sprawie rozwoju dróg na linii Północ – Południe, co byłoby ogromną szansą na rozwój eksportu polskich towarów – powiedział Morawiecki.

Przykładem wizji nowego rozwoju ma być inwestycja w silniki lotnicze Roll Royce’a w Ropczycach, a także inwestycje Ericssona, który chce prowadzić w Polsce badania.- To nowy rodzaj inwestycji opartych nie na wyprzedaży, a na greenfield – podkreślił Morawiecki.

Dodał, że już teraz w strefach ekonomicznych 60 proc. inwestorów pochodzi z zagranicy, a 40 proc. z Polski, jeszcze kilka lay temu było to 90 proc. inwestycji zagranicznych i 10 proc. polskich.