Morawiecki w Stoczni Szczecińskiej: LNG napędzi nowe polskie promy

23 czerwca 2017, 19:30 Alert

23 czerwca na pochylni Wulkan Nowy w Szczecińskim Parku Przemysłowym odbyło się położenie stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego (ro-pax), który powstanie w Szczecinie dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Prom wybuduje Morska Stocznia Remontowa Gryfia.

Mateusz Morawiecki / Fot. Ministerstwo Rozwoju

-Położenie stępki (oś konstrukcyjna szkieletu statku) to symboliczny moment rozpoczęcia budowy statku. Prom dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej wybuduje Morska Stocznia Remontowa Gryfia – pisze Ministerstwo Rozwoju  w komunikacie. Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości położenia stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Powrót do budowy promów w Szczecinie 

„To symboliczny moment dla przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Ostatni prom zbudowany dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej powstał również w tym mieście. Z tym, że było to niemal 40 lat temu” – powiedział wicepremier.

Prom będzie miał długość 202,4 m i szerokość 30,8 m. Przy zanurzeniu projektowym (6,3 m) będzie osiągał prędkość 18 węzłów. Nowa jednostka pomieści na swoim pokładzie siedemdziesięcioosobową załogę oraz 400 pasażerów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie statkiem nowoczesnym, spełniającym wysokie normy ekologiczne. Ro-Pax zostanie wyposażony w napęd spalinowo-elektryczny, a głównym paliwem wykorzystywanym przez prom będzie ciekły gaz naturalny (LNG).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze prace budowlane stocznia rozpocznie na przełomie 2017 i 2018 r. Następnie w czerwcu 2018 r. ruszą prace na pochylni. Wodowanie jednostki planowane jest na rok 2019, a przekazanie armatorowi – na rok 2020.

Plan Morawieckiego ma wesprzeć rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce

W swoim wystąpieniu wicepremier Morawiecki podkreślił ważną rolę przemysłu okrętowego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

” Tak jak polscy armatorzy potrzebują, według różnych szacunków, od 6 do 10 nowych promów, aby skutecznie konkurować z zagranicznymi firmami, tak polska gospodarka potrzebuje inteligentnej reindustrializacji. Widzimy w tym procesie miejsce dla polskiego przemysłu okrętowego. Zapowiedziana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju produkcja wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej staje się faktem. Batory znów wypływa na szerokie wody” – mówił.

„Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego” to jeden z projektów strategicznych SOR. Jego celem jest aktywizacja przemysłu stoczniowego i rozwój naukowych ośrodków badawczo-rozwojowych, które będą pracować nad innowacyjnymi typami statków.

Z rozwojem przemysłu okrętowego wiąże się również projekt Batory. Zakłada on stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, a także ukierunkowanie sektora stoczniowego na innowacje i produkcję wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.

Obecny na ceremonii Minister Marek Gróbarczyk podkreślił znaczenie projektu w procesie odbudowy pozycji polskich stoczni na świecie oraz wzmocnienia armatorów na bałtyckim rynku promowym. To historyczny moment, stępką pod pierwszy prom dla PŻB rozpoczynamy bowiem odbudowę całej polskiej floty promowej. Tym samym konsekwentnie realizujemy rządowy plan odbudowy przemysłu stoczniowego, który stanowić ma koło zamachowe dla całej polskiej gospodarki – podkreślił Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dziś oficjalnie możemy rozpocząć realizację projektu, który zainicjuje program odbudowy przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Powrót do budowy tak dużych jednostek stanowi dla nas wyzwanie, ponieważ przez kilka lat projekty o tak dużej skali nie były realizowane w Szczecinie. Jednak jestem przekonany, że dzięki determinacji i doświadczeniu Zarządów SPP i MSR Gryfia oraz innych spółek z grupy MARS inwestycja zostanie przeprowadzona z sukcesem – powiedział Konrad Konefał, członek zarządu MS TFI, które zarządza grupą MARS.

LNG napędzi nowe polskie promy

Prom będzie miał długość 202,4 m i szerokość 30,8 m. Przy zanurzeniu projektowym (6,3 m) będzie osiągał prędkość 18 węzłów. Nowa jednostka pomieści na swoim pokładzie siedemdziesięcioosobową załogę oraz 400 pasażerów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie jednostką nowoczesną, spełniającą wysokie normy ekologiczne. Ro-Pax zostanie wyposażony w napęd spalinowo-elektryczny, a głównym paliwem wykorzystywanym przez prom będzie ciekły gaz naturalny (LNG). Prom będzie przystosowany do bunkrowania go z wykorzystaniem infrastruktury terminalu LNG w Świnoujściu oraz portu Ystad. Głównymi projektantami jednostki są Piotr Żelazek i Marek Nowak z biura Westcon Design. W późniejszych etapach realizacji projektu przewidziany jest udział kilku renomowanych, polskich biur projektowych.

Jest to historyczna chwila, którą rozpoczynamy nowy rozdział w historii Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Nowy prom pozwoli wzmocnić naszą flotę, abyśmy mogli skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym – powiedział Piotr Redmerski, prezes zarządu PŻB.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze prace związane z budową sekcji Stocznia rozpocznie na przełomie 2017 i 2018 r. Następnie w czerwcu 2018 r. ruszą prace na pochylni. Wodowanie jednostki planowane jest na rok 2019, a przekazanie armatorowi – na rok 2020.

Prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, Marek Różalski podkreślił symboliczne znaczenie położenia stępki. Ta piękna, morska tradycja stanowi bardzo ważny moment w procesie budowy statków – dzień położenia stępki oznacza formalny początek budowy jednostki.

Dzisiejsza ceremonia to święto nie tylko dla Stoczni i pracujących tu Stoczniowców, ale dla wszystkich mieszkańców miasta. Wiemy, że Szczecin czekał na to wydarzenie – powiedział Andrzej Strzeboński, prezes zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Pochylnie Stoczni Szczecińskiej znowu zaczynają żyć, tworząc warunki do rozwoju gospodarczego miasta, regionu i Polski – dodał prezes Strzeboński.

-Rozwój przemysłu stoczniowego jest jednym z kluczowych elementów rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem podejmowanych działań jest przesunięcie polskich stoczni w kierunku budowy większych, wysoce specjalistycznych jednostek oraz jednoczesne podniesienie konkurencyjności krajowych operatorów promowych – czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ministerstwo Rozwoju/ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej