Moskwik: Rośnie podaż energii z każdego źródła poza węglem (ANALIZA)

15 lipca 2016, 12:15 Energetyka

ANALIZA

Kamil Moskwik – analityk rynku energii / współpracownik BiznesAlert.pl

Ropa naftowa, gaz ziemny, energia jądrowa i wodna, a także produkcja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wzrosła w 2015 roku, podczas gdy produkcja węgla obniżyła się o 4%, co stanowi pierwszy znaczący spadek w ujęciu dziesięcioleci. Warto dodać, że globalna emisja dwutlenku węgla wzrosła o 0,1%. Wzrost został zanotowany m.in. w Niemczech, Austrii, Portugalii, Hiszpanii oraz Włoszech.

Odnawialne źródła energii (energetyka wiatrowa, słoneczna, biomasa itp.) nadal przeżywają błyskawiczny wzrost przy uwzględnieniu wciąż nieznacznej pozycji na rynku energetycznym. Obecnie stanowią zaledwie 2,8% światowego bilansu energetycznego (nie uwzględniającego biomasy, mającej szerokie zastosowanie w krajach rozwijających się).

Paliwa kopalne stanowiące 86,1% udziału w światowej produkcji energii w roku 2015 wciąż dominują, a konfrontując wynik z 2000 rokiem (86,8%) nie uległy znacznemu obniżeniu.

Ocena statystyczna rynku energetycznego przeprowadzona przez BP została opublikowana 8 czerwca 2016 roku. Przedstawione dane pokazują przegląd panujących trendów produkcji energii oraz emisji dwutlenku węgla. W celu przygotowanej analizy dane zostały zaprezentowane w postaci 9 prostych wykresów(na podstawie danych z BP Statistical Review 2016). BP przedstawia średnie roczne zapotrzebowanie dla wszystkich głównych klas energetycznych, poczynając od roku 1965. Wszystkie wykresy zostały stworzone dla miliona ton ekwiwalentu ropy naftowej, która to stanowi podstawę porównawczą.

 

1(1)

 

Rysunek 1. Ktokolwiek może pokusić się o stwierdzenie, iż produkcja ropy naftowej na świecie wzrosła o 3,2% pomimo zmian cen ropy. W rzeczywistości wzrost produkcji ropy naftowej o 3,2% został spowodowany przez drastyczny spadek cen surowca. W istocie istnieje kilku wielkich wygranych oraz przegranych. Wśród wielkich zwycięzców znalazły się takie kraje jak : Stany Zjednoczone (8,5%), Brazylia (7,9%), Wielka Brytania (13,4%), Arabia Saudyjska (4,6%) oraz Irak (22,9%). Największymi przegranymi okazały się państwa który zanotowały spadek w produkcji surowca: Peru (11,1%), Syria (18,2%), Jemen(67,8%), Libia(13,4%), Sudan(12,3%), Tunezja(14,1%), a także Australia (10,9%).

 

2(1)

 
Rysunek 2. Globalna produkcja gazu ziemnego kontynuuję swój wzrost , zwiększając swój udział w światowym bilansie energetycznym. Holenderska produkcja gazu drastyczne zmalała o 22,8% ze względu na ograniczenie produkcji przez władze holenderskie z pola gazowego Groningen. Ograniczenie to wynikało z osiadania oraz trzęsień ziemi, które spowodowały awarie i uszkodzenie konstrukcji. Złoże jest jednym z głównych źródeł energii w Europie. Warto dodać, że produkcja w Wenezueli wzrosła o 13,2%. W Bangladeszu wydobycie gazu ziemnego wzrosło o 12,2%, zaznaczając iż kraj ten wciąż wykorzystuje swoje ogromne rezerwy surowca.

3(1)

 

Rysunek 3. Wykres produkcji węgla na przestrzeni lat stwarza pozór osiągania szczytu produkcyjnego w najbliższej perspektywie. Wynika to z dwóch głównych czynników. Pierwszym z nich jest zakończenie fazy industrializacji gospodarki chińskiej. Drugi natomiast to międzynarodowy nacisk na wycofanie węgla ze względu na emisję dwutlenku węgla. Globalna produkcja surowca spadła o 4%. Należy podkreślić, że rosyjska produkcja węgla wzrosła o 4,5%. Zauważalny spadek produkcji zaobserwowany został m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hiszpanii ,Turcji ,Ukrainy ,Wielkiej Brytanii, Indonezji i Tajlandii . Największy światowy producent węgla Chiny – zanotował spadek o 2%.

 

4

 

Rysunek 4. Warto zauważyć, iż globalna produkcja energii jądrowej posiada tendencję wzrostową. Panujący trend typu 69GW wśród nowo budowanych elektrowni jest ideą godną kontynuacji. Wielkimi zwycięzcami na arenie energetyki jądrowej są Chiny 28,9% oraz Indie 9,5%. Za największych przegranych uznaje się Belgię, Niemcy, Szwecję i Szwajcarię.

 

5

 

Rysunek 5. Globalna produkcja energii wodnej wzrosła o 1%, natomiast ogólna tendencja wzrostowa musi odzwierciedlać rosnące globalne możliwości. Jednakże jest to niezwykle trudne, aby dokonać sensownej analizy rocznych danych dotyczących poszczególnych krajów, gdyż w dużej mierze dostrzega się wpływ występujących na danym obszarze opadów. Jako jedyne państwa posiadające szerokie możliwości produkcyjne są Turcja 64,6%, Indonezja przy wzroście 5,9% oraz Chiny 5%.

 

6

 

Rysunek 6. Kolejna kategoria obejmuje odnawialne źródła energii w tym energię wiatrową, słoneczną, geotermalną oraz biopaliwa. W 2015 roku zanotowany został wzrost o 15,2%. W porównaniu z rokiem 2011 zanotowany został wzrost o 20%. Całkowity przyrost 48,3 Mtoe musi zostać skonfrontowany z ropą naftową (133,2 Mtoe), gazem ziemnym (69,3 Mtoe) oraz węglem (158,8Mtoe).

 

7
Rysunek 7. Tempo wzrostu emisji dwutlenku węgla spadło w ciągu ostatnich 5 lat. Dwutlenek węgla traktowany jest jako gaz oraz odnawialny substytut dla węgla w sektorze produkcji energii. Statystyki ukazują tendencję wzrostową dla Niemiec aż o 0,8%, Austrii 3,6%, Portugalii 7,6%, Hiszpanii 6,8%, Włoch 5,1% oraz Irlandii 5,4%, natomiast dla Chin zaobserwowany został spadek na poziomie 0,1%.

8

 

Rysunek 8. Tempo wzrostu produkcji światowej energii wydaje się być spowolnione, wynikać to może ze zmieniającego się oblicza gospodarki chińskiej i panujących w niej trendów. Energia pierwotna wciąż wykazuje dominującą pozycję paliw kopalnych, które stanowiły aż 86,1% światowej produkcji energii w roku 2015. Dla porównania udział ten w roku 2000 wynosił 86,8%.

 

9

 

Rysunek 9. Pomimo znacznego wzrostu produkcji odnawialnych źródeł energii (Rys.6) w światowym bilansie energetycznym stanowią zaledwie 2,8% (w 2015 roku).