Mostostal Warszawa zbuduje rezerwowe źródło ciepła w EC Stalowa Wola

28 sierpnia 2018, 13:15 Alert
Elektrociepłownia Stalowa Wola

We wtorek 28 sierpnia 2018 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola podpisała umowę z wykonawcą inwestycji budowy rezerwowego źródła ciepła.

Przedsięwzięcie zrealizuje Mostostal Warszawa, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w ogłoszonym pod koniec marca 2018 r. przetargu. Oferty w tym postępowaniu złożyło osiem podmiotów. Mostostal Warszawa zaoferował cenę na poziomie 55,039 mln zł (brutto), podczas gdy Elektrociepłownia Stalowa Wola planowała przeznaczyć na to przedsięwzięcie prawie 69,557 mln zł (brutto). Cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Na realizację umowy Mostostal Warszawa ma 15 miesięcy.

Budowa rezerwowego źródła ciepła w EC Stalowa Wola jest dodatkowym zadaniem związanym z budową nowego bloku gazowo-parowego. Zródło ma zapewnić ciepło podczas postojów bloku. W kotłowni mają być zainstalowane trzy kotły wodne po 36 MWt, jeden kocioł wodny 12 MWt oraz jeden kocioł parowy 15 t/h (12 MWt). Całkowita moc rezerwowego źródła ciepła w wodzie grzewczej ma wynosić 120 MWt, a łącznie z kotłem parowym 132 MWt.

CIRE.PL