Mostostal Płock podpisał przedwstępną umowę z Lotosem

23 sierpnia 2016, 06:15 Alert

Jak poinformował Zarząd Mostostal Płock S.A., w dniu 22 sierpnia 2016 roku Spółka po otrzymaniu stosownych dokumentów, podpisała z Lotos Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, umowę przedwstępną na roboty dotyczące wykonania zbiorników pośrednich DCU.

Siedziba Mostostal Płock / fot. Mostostal Płock

W ramach komunikatu poinformowano, że umowa obejmuje „zakres projektowania, dostaw, realizacji konstrukcji, prac wykończeniowych, ziemnych transportu wewnętrznego, holowania, rozładunku i odbioru, przeprowadzenia prób”, czyli zadania związane z wykonaniem zbiorników produktów pośrednich DCU (2080-S135/S136) na terenie rafinerii w Gdańsku.

Szacunkowa wartość umowy przyrzeczonej wynosi 23,2 mln PLN.

Jak czytamy w komunikacie, „strony zobowiązały się dołożyć należytej staranności w celu doprowadzenia do podpisania Umowy przyrzeczonej w terminie do 10 października 2016 r.”.

Na łamach BiznesAlert.pl informowaliśmy, że cały zakres realizacji Projektu EFRA Grupy Lotos został podzielony na 7 obszarów realizacyjnych, obejmujących 30 obiektów inwestycyjnych. W skład tych siedmiu obszarów wchodzą zarówno przyszłe instalacje, jak i mniejsze obiekty niezbędne dla funkcjonowania całej rafinerii po zakończeniu inwestycji. Teraz prowadzone są zaawansowane prace ziemne przy kompleksie koksowania (DCU+CNHT) i instalacji produkcji wodoru (HGU). To kluczowe dla całego projektu instalacje. Dzięki realizacji Projektu EFRA LOTOS powinien zwiększyć marżę rafineryjną o ok. 2 USD na baryłkę.

– Ten projekt daje szereg wymiernych i przekładających się na inne obszary korzyści dla polskiej gospodarki. Nie tylko wzmacnia nas, polską rafinerię, na zmiany koniunktury na światowym rynku ropy. Daje bowiem gwarancję elastycznego i efektywnego przerobu. Wprowadza na rynek dodatkowe ilości wysokiej jakości produktów naftowych. Wreszcie wprowadza do rafinerii nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, budując potencjał polskiego przemysłu. Te technologie stanowią dla naszych inżynierów swoistą bazę do dalszych innowacyjnych i racjonalizatorskich rozwiązań, z których korzystać będą inne polskie firmy w ramach planu reindustrializacji – mówi Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy LOTOS S.A.

Źródło: Mostostal Płock