Na polecenie prezydenta Białoruś odkryła złoże ropy

3 stycznia 2017, 12:45 Alert
Aleksander Łukaszenko
Aleksander Łukaszenko. Fot.: Wikimedia Commons

W grudniu ubiegłego roku specjaliści Bielarusnieft odkryli na Białorusi nowe złoże ropy – poinformowała w swoim oświadczeniu białoruska spółka. Intensyfikację poszukiwań zlecił prezydent Aleksandr Łukaszenka

Zasoby złoża są szacowane na 1,695 mln ton ropy. Jak zauważa Bielarusnieft, dokładna ocena zasobności złoża może zostać dokonana po wykonaniu w 2017 roku odwiertów poszukiwawczych.

Odnalezione pokłady ropy znajdują się na dużej głębokości, co czyni je trudno dostępnym. Mimo to pozytywnym czynnikiem dla eksploatacji złoża stanie się występujące w nim wysokie ciśnienie.

W grudniu 2016 roku wicepremier Białorusi Michaił Rusy informował, że wydobycie ropy na Białorusi ustabilizowało się na poziomie 1,6 mln ton rocznie a udokumentowane zasoby surowca pozwolą na jego wydobycie przez kolejne 35 lat. Na Białorusi odkryto 65 złóż ropy, z których eksploatowanych jest 39.

Ostatniego odkrycia złoża ropy dokonano w sierpniu 2015 roku. Według różnych szacunków jego zasoby mogą przekroczyć 350 tys. ton. Przy tym warto wspomnieć, że pod koniec lipca ubiegłego roku prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka nakazał intensyfikację poszukiwań surowców naturalnych w kraju.

Prime/Vesti.ru/RG.ru