Nadal spada liczba koncesji łupkowych w Polsce

17 lutego 2015, 08:22 Alert

(Infołupki/CIRE.PL)

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

Ministerstwo Środowiska podało zaktualizowane dane dotyczące stanu poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Liczba koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków nieznacznie spadła i według stanu na dzień 1 lutego 2015 r. wynosiła 51 sztuk. 

Koncesje te zostały udzielone na rzecz 16 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Najwięcej koncesji – 12 – posiada PGNiG, Orlen Upstream ma 8 koncesji, a Lotos Petrobaltic- 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski.

Od ubiegłego miesiąca ubyły dwie koncesje: Orlen Upstream oddał koncesję Hrubieszów w woj. lubelskim (obowiązywała do 14 marca 2016 r.), a San Leon Praszka wygasił koncesję Praszka w woj. łódzkim i opolskim (obowiązywała do 23 kwietnia 2015 r.).

Jak przypomina MS, przez ostatnie 5 lat wykonano w Polsce 68 otworów za gazem łupkowym, z czego 16 to otwory krzywione/poziome. W trakcie wiercenia jest jeden odwiert poszukiwawczy – Pęclin – OU1, wykonywany przez Orlen Upstream w miejscowości Kąck w gminie Wiązowna (koncesja Wołomin).

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37 proc. wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. W 4 otworach wykonano mikroszczelinowanie (DFIT – Diagnostic Fracture Injection Test). W 39 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych.