Ukraińcy złożą kolejny pozew przeciwko Rosji

10 lutego 2020, 15:30 Alert

Jeszcze w tym tygodniu Naftogaz planuje złożyć przed Sądem Arbitrażowym w Hadze pozew przeciwko państwu rosyjskiemu, opiewający na kwotę ośmiu miliardów dolarów. Naftogaz żąda rekompensaty za utracone na rzecz Rosji mienie w wyniku nielegalnej aneksji Krymu w marcu 2014 roku.

Naftogaz. Fot. Flickr
Naftogaz. Fot. Flickr

Pozew za Krym

Jako iż pozew skierowany jest przeciwko państwu rosyjskiemu, nie wchodzi on w skład ugody między Naftogazem a Gazpromem, zawartej pod koniec grudnia 2019 roku. Obie strony we wspomnianym porozumieniu uzgodniły, że zrzekają się wobec siebie wzajemnych roszczeń.

– W sprawie arbitrażowej dotyczącej aktywów ukraińskich na Krymie, pozwanym jest strona rosyjska, nie Gazprom. Dlatego też grudniowa ugoda nie znajduje tu zastosowania – napisał na Facebooku Jurij Witrenko, dyrektor ds. handlowych Naftogazu.

Ma również nadzieję, że strony dojdą do porozumienia na poziomie politycznym. – Dobrze by było, gdyby przywódcy osiągnęli porozumienie na szczeblu rządowym w sprawie rekompensat za utracone krymskie aktywa Naftogazu. Zaoszczędzilibyśmy w ten sposób sporo pieniędzy, które musimy przeznaczyć na prawników – dodał Witrenko.

Jeżeli nie dojdzie do takowego porozumienia, ukraińska spółka będzie kierowała się podobną taktyką, jak w przypadku sporu z Gazpromem. W przypadku swojego sądowego zwycięstwa, Naftogaz planuje wnioskować o zajęcie rosyjskich aktywów.

Utracone aktywa Naftogazu

Naftogaz przed aneksją posiadał na Krymie liczne aktywa. Najbardziej wartościowym była spółka Czernomornaftogaz, największy producent gazu ze złóż Morza Czarnego, która w 2013 roku wydobyła 1,65 mld m sześc. gazu. Według planów, w 2015 roku spółka miała osiągnąć wydobycie na poziomie trzech miliardów metrów sześc. gazu rocznie. W posiadaniu spółki było 17 koncesji wydobywczych. Dodatkowo, w posiadaniu Naftogazu były dwie platformy wiertnicze, podziemny magazyn gazu oraz sieć przesyłowa.

Dodatkowo, w magazynie gazu miały znajdować się dwa miliardy metrów sześc. gazu, należącego do Naftogazu.

Pozew ten będzie kolejnym ruchem prawnym w kierunku uzyskania rekompensaty od Rosji. 17 października 2016 roku Naftogaz i sześć jego zależnych spółek wszczęły postępowania arbitrażowe przeciwko Federacji Rosyjskiej, żądając odszkodowania za szkody poniesione w wyniku nielegalnej aneksji Krymu, do której doszło w 2014 roku. Naftogaz wszczął postępowanie jeszcze w październiku 2016 roku. Wysłuchania w sprawie jurysdykcji i odpowiedzialności odbyły się Hadze w maju 2018 roku.

S&P/Facebook/Mariusz Marszałkowski

 

Naftogaz: Rosja wydobyła ponad 9 mld m sześc. gazu na anektowanym Krymie