Nagrodzono szeregowego i podoficera roku

21 grudnia 2015, 12:50 Alert
ŻołnierzeRoku

(Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

Plutonowy Sebastian Grodzicki z 1 SLT został Podoficerem Roku, a tytuł Szeregowego Roku przypadł starszemu szeregowemu Krzysztofowi Mazurkiewiczowi z 1 BLWL. Wyboru najlepszych żołnierzy w korpusach podoficerów i szeregowych w jednostkach podległych Dowódcy Generalnemu RSZ dokonano w tym roku po raz drugi.

Zajęła się tym 11 grudnia komisja powołana rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ, której przewodniczył Starszy Podoficer DG RSZ. Składała się ona z pomocników dowódców ds. podoficerów, dziekanów korpusu podoficerów oraz mężów zaufania korpusu szeregowych zawodowych. Jako zasadnicze kryterium wyboru przyjęto osiągnięcia żołnierzy w bieżącym roku, jak również zaangażowanie w działalność społeczną poza służbą.

O miano Podoficera Roku 2015 ubiegało się – 52 osób, a o tytuł Szeregowego Roku 2014 – 45 osób. W wyniku przeprowadzonych głosowań Komisja przyznała tytuł Podoficera Roku 2015 plutonowemu Sebastianowi Grodzickiemu, a tytuł Szeregowego Roku starszemu szeregowemu Krzysztofowi Mazurkiewiczowi. Wyróżnieni żołnierze stanowią wzór do naśladowania ze względu nie tylko na swoje osiągnięcia w służbie ale również zaangażowanie i aktywność w życiu cywilnym.

Zdobywcom tytułu Podoficera i Szeregowego Roku gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

*****

Plut. Sebastian Grodzicki pełni służbę w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jest bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie. Lubiany przez kolegów i przełożonych. Osiąga bardzo dobre wyniki z kontroli, egzaminów i strzelań.

Brał udział w misji stabilizacyjnej III zmiany PKW Irak, gdzie podczas wykonywania patrolu, po ostrzelaniu konwoju udzielił pomocy rannemu koledze – strzelcowi z wieży pojazdu oraz ewakuował go w bezpieczne miejsce. Podczas trwania misji PKW Irak sam został ciężko ranny podczas wykonywania zadania bojowego. Za udział w misji stabilizacyjnej III zmiany PKW Irak odznaczony został Gwiazdą Iraku, Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz Gwiazdą za Rany i Kontuzje.

Sebastian jest żołnierzem niezwykle sprawnym fizycznie. Wielokrotnie reprezentował 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego w zawodach sportowych (biegi długodystansowe, piłka siatkowa, koszykówka) na szczeblu 1 SLT, Sił Powietrznych, Dowództwa Generalnego RSZ oraz Wojska Polskiego.

Może poszczycić się zajęciem I miejsca w Siłach Powietrznych w Maratonie Komandosa w roku: 2013, 2014. Brał udział i ukończył 3- krotnie, zajmując wysokie lokaty Bieg Morskiego Komandosa organizowany przez JW. Formoza. Posiada Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej.

Jest żołnierzem systematycznie podnoszącym swoje kwalifikacje. W roku 2014 ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim, zdobywając licencjat na kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe”. Ukończył również liczne kursy specjalistyczne wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym, między innymi kursy przeszkolenia podstawowego SIL samolotu SU-22 w specjalności „Budowa i eksploatacja płatowca i silnika”, „Eksploatacja uzbrojenia”, kurs obsługi lotniskowych źródeł zasilania LZH, kurs w zakresie obsługi systemu diagnostyki tribologicznej statków powietrznych oraz inne.

*****

St. szer. Krzysztof Mazurkiewicz pełni służbę w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w składzie Centralnej Grupy Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego stacjonującej w Inowrocławiu.

Krzysztof służbę wojskową pełni od 2010 r. Swój kunszt bojowy doskonalił w 2011 r. podczas udziału w misji w składzie IX zmiany PKW Afganistan. Doświadczenie bojowe żołnierza ma wymierne przełożenie na wysokie oceny brygady w trakcie ćwiczeń w kraju i za granicą.

Największą siłą i zaletą Krzysztofa jest jego otwarty umysł i pasja. Pasja, która pozwala mu łączyć wiedzę z wielu obszarów.

Znajomość teorii lotnictwa, szerokie horyzonty oraz praktyczne umiejętności ze współdziałania lotnictwa i pododdziałów lądowych znalazły powszechne uznanie wśród przełożonych.

Krzysztof wyznacza nowe standardy działania, imponuje duchem, koleżeństwem, a ofiarna służba jest dla niego priorytetem.

Marzeniem jest rozpoczęcie w życiu nowego etapu i zostanie podoficerem. Charakter, ofiarność oraz cechy przywódcze, jakie posiada udowadniają, że w pełni jest do tego przygotowany. Jest także stałym uczestnikiem działań promocyjnych i godnie reprezentuje Wojsko Polskie oraz swoją Jednostkę Wojskową wśród społeczeństwa.

Jest aktywnym działaczem Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Zorganizował i został dowódcą jednostki związku J.S. 4027 w Inowrocławiu. Działając w tej organizacji społeczno–wychowawczej ma bardzo duży wkład w promocję Sił Zbrojnych RP, wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do pracy w służbach mundurowych.