Naimski: Nowela ustawy terminalowej przyspieszy Bramę Północną

16 maja 2018, 18:20 Energetyka
IMGPiotr, Naimski, Premier RP Beata Szydło i premier Danii Lars Lokke Rasmussen w trakcie podpisania memorandum dot. Baltic Pipe
Piotr Naimski, Premier RP Beata Szydło i premier Danii Lars Lokke Rasmussen w trakcie podpisania memorandum dot. Baltic Pipe, Fot. KPRM

W Sejmie odbyło się połączone posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski przedstawił założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy terminalowej ma wspierać szybszą i sprawniejszą dywersyfikację źródeł dostaw gazu do Polski i budowę dróg przesyłu od tych źródeł, które będą gwarantować bezpieczeństwo dostaw. – Do jesieni 2022 roku będziemy rozbudowywali gazoport w Świnoujściu oraz potrzebne elementy sieci w Polsce, które pozwolą przesyłać gaz z Północy na Południe. Przestawiamy kierunek przesyłu ze Wschodu na Zachód w stronę osi Północ – Południe. Elementem kluczowym dla całego projektu jest Baltic Pipe, będący elementem większego projektu. To zamierzenie mające połączyć złoża na Szelfie Norweskim, poprzez Danię, z Polską. Jesienią 2022 roku będziemy mieli możliwość sprowadzenia do Polski 17, 5 mld m sześc. gazu. Rozbudowany gazoport da Polsce 7,5 mld, a Baltic Pipe do 10 mld m sześc. gazu rocznie – precyzował Naimski.

Aby móc zrealizować ten plan w przewidzianym terminie, Polska powinna zdaniem Naimskiego zmienić procedury, co umożliwi sprawne inwestycje oraz podporządkować tej nowelizacji kilka dodatkowych przedsięwzięć. – Projekt uwzględnia doświadczenia z obowiązujących już ustaw specjalnych dotyczących inwestycji liniowych w zakresie terminalu, ale czy inwestycji drogowych i kolejowych – powiedział Pełnomocnik.

Usprawnić administrację

Zdaniem Piotra Naimskiego można ją podzielić na cztery grupy. Pierwsza grupa dotyczy usprawnienia procedur administracyjnych. – Chodzi o zmianę, która pozwoli na uczynienie decyzji o zmianie lokalizacji inwestycji,  tak by była ona rozpatrywana całościowo, uwzględniając całościowo wszystkie elementy potrzebne do tego celu. Unikniemy także sytuacji, w której organy będą dwukrotnie rozpatrywać daną sprawę. Wprowadzamy także zmiany dotyczące nieterminowego rozpatrzenia spraw oraz kary, które będą nakładane za niewywiązywanie się z przewidzianych terminów. Chcemy także, aby sprawy były rozpatrywane przez trafnie wskazane organy, aby ich materiały i zasoby pozwalały na sprawne podjęcie decyzji – precyzował Naimski.

Nieruchomości

Druga grupa to ułatwienia w korzystaniu z praw do nieruchomości przez inwestora. Zmiany mają porządkować przepisy dotyczące uzyskiwania służebności lub własności. – Rozszerzony został zakres ograniczenia korzystania z nieruchomości. Utrzymane i doprecyzowane są przepisy dotyczące oddawania nakazywania nieruchomości w nie pogorszonym stanie. Wprowadzono także przepisy dotyczące służebności czasowej. W projekcie przewidziano wygaśnięcie trwałego zarządu gospodarstwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w stosunku do najmu dzierżawy w stosunku do  nieruchomości wobec którego inwestor uzyska prawo użytkowania wieczystego. Proponowane jest także, aby konieczność ingerencji we własność była potrzebna, co wynika ze zbierania danych zarówno do prac geofizycznych jak potrzebnych do raportów środowiskowych – dodał przedstawiciel rządu.

Większy katalog inwestycji

Trzecia grupa zmian to katalog inwestycji. – Proponujemy rozszerzyć katalog siedmiu inwestycji i wymiennych w obecnej wersji, o osiem, w tym budowę nowych gazociągów, stacji regazyfikacyjnych gazu skroplonego, baz bunkrowania i przeładunku LNG oraz zapewnienie możliwości zmian przebiegu i modernizacji obecnych gazociągów. Związana jest ona z koniecznością szybkiego usuwania awarii gazociągów – powiedział Naimski.

Baltic Pipe

Czwarta grupa dotyczy specyfiki projektu gazociągu z Norwegii o nazwie Baltic Pipe. – To element ważny dla całego projektu. Znalazł się on w odpowiednim punkcie w obowiązującej ustawie. My chcemy doprecyzować przepisy, które będą konieczne przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę morskiej część Baltic Pipe, także dla polskich urzędów. Dotychczas nie było takich sytuacji, aby polski organ podejmował decyzję w sprawie inwestycji, co warto doprecyzować – powiedział Naimski.