Największy przewiert w Polsce przeprowadzi Baltic Pipe pod Wartą

9 grudnia 2021, 13:30 Alert
Budowa Baltic Pipe w Ciecierzycach, woj. lubuskie. Fot. Michał Perzyński
Budowa Baltic Pipe w Ciecierzycach, woj. lubuskie. Fot. Michał Perzyński

W województwie lubuskim prowadzone są prace przy przewiercie pod rzeką Warta. To najdłuższe w Polsce przekroczenie bezwykopowe realizowane w technologii Direct Pipe na trasie gazociągu o średnicy 1000 mm. Łącznie przewiert będzie miał długość 1400 m, a jego budowa zakończy się w styczniu 2022 roku.

Przewiert Baltic Pipe pod Wartą

– Stosowana przez Gaz-System technologia bezwykopowych przewiertów umożliwia mało inwazyjne przekraczanie trudnych geologicznie lub urbanizacyjnie terenów. Na lądowym odcinku gazociągu Baltic Pipe technologię tę wykorzystamy w 120 skrzyżowaniach m.in. z drogami, wiaduktami oraz rzekami – powiedział Krzysztof Jackowski, wiceprezes Gaz-System.

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Idziemy na głębokości średnio do 30 metrów od miejsca, w którym jest rura – powiedziała Karolina Talaśka, kierownik budowy Gazociągu Goleniów-Lwówek. – Masa całej sekcji będącej celem odwiertu, czyli odcinek 1400 m waży w całości 900 ton. Sprzęt wykorzystany do przewiertu musi mieć siłę odpowiednią do wepchnięcia rur do ziemi. W tym celu zainstalowaliśmy dwie maszyny z siłą nacisku do 500 ton pozwalającą umieścić pod dnem wszystkie pospawane sekcje – mówiła.

– Cały gazociąg zostanie pod ziemią, a teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. W niektórych miejscach będą widoczne oznaczenia, jak żółte słupki pomiarowe przy drogach znane z innych inwestycji, aby właściciele mogli wrócić do upraw na ich terenach – powiedziała Talaśka. – Gazociąg jest budowany w odpowiedniej technologii, jest przedmiotem testów i prób, znajduje się na odpowiedniej głębokości.

Wiercenie otworu pod Wartą rozpoczęto 24 listopada 2021 roku, jednak przygotowania trwały już od września. Pospawano wówczas rury dzieląc je na cztery sekcje, z których każda waży ponad 200 ton. Połączone odcinki poddano wstępnej próbie szczelności. Przygotowano również niezbędne do przewiertu zaplecze wraz z komorą startową o wymiarach 6×42 m. Układany gazociąg ma średnicę 1000 mm, natomiast głowica wiercąca 1110 mm. Łącznie przewiert będzie miał długość 1400 m, a sam gazociąg zostanie zainstalowany na głębokości ok. 30 m (w najniższym punkcie będzie na głębokości 40 m). Przewidywany termin zakończenia wiercenia szacowany jest na połowę stycznia 2022 roku.

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Część lądowa Balic Pipe składa się z budowy dwóch gazociągów: Goleniów – Lwówek i Niechorze – Płoty oraz budowy 3 tłoczni. Przewiert pod Wartą znajduje się na trasie gazociągu relacji Goleniów – Lwówek. Łącznie na tej trasie budowy zaplanowano 98 przejść bezwykopowych, w tym 93 przeciski i mikrotunele, 1 HDD oraz 4 przekroczenia Direct Pipe. Obecnie zakończyła się budowa 97 z nich, w tym wykonano przekroczenia rzek: Ina, Pełcz oraz Krąpiel. Przejście pod Wartą będzie ostatnim bezwykopowym przewiertem na tym gazociągu.

Wszystkie prace na gazociągu relacji Goleniów–Lwówek przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie pospawano i ułożono w wykopie 165 km z zaplanowanych 191 km trasy. Pierwsze pięć odcinków gazociągu poddano próbie wytrzymałości i szczelności, a następne są w trakcie przygotowania. Kolejnym etapem budowy będzie wykonanie spoin gwarantowanych, czyli łączenie odcinków po próbach wytrzymałości i szczelności. Końcowe prace będą polegały na zahumusowaniu i rekultywacji pasa inwestycji.

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Elementem lądowej części projektu Baltic Pipe jest również budowa gazociągu relacji Niechorze – Płoty, złożonego z dwóch odcinków, czyli rurociągu o średnicy 900 mm układanego z Niechorza do Terminala Odbiorczego w Konarzewie oraz drugiego o średnicy 1000 mm łączącego ten terminal z Węzłem Przesyłu Gazu w Płotach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotąd ułożono już około 85 procent całej trasy gazociągu. Wykonano również ponad połowę z zaplanowanych 22 przejść bezwykopowych. Obecnie odbywa się zaawansowany etap spawania, układania i zasypywania gazociągu. Trwają również przygotowania do prób ciśnieniowych.

Prace przy budowie lub rozbudowie trzech tłoczni gazu w ramach projektu Baltic Pipe przebiegają zgodnie z planem. W Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie trwają prace wykończeniowe przy budynkach, rurociągach oraz innych instalacjach technicznych, niezbędnych do funkcjonowania tłoczni.

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Gaz-System zapewnia, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, tak by 1 października 2022 roku gazociągiem Baltic Pipe popłynął gaz do Polski.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik/Michał Perzyński