Narodowa Rada Rozwoju omówi nowy model rozwoju dla Polski

7 marca 2016, 07:00 Alert
Mateusz Morawiecki

(Kancelaria Prezydenta/Ministerstwo Rozwoju)

Narodowa Rada Rozwoju omówi dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przedstawiony przez Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Mateusza Morawickiego. Celem planu jest wskazanie kluczowych kierunków długofalowego rozwoju i działania zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego Polski.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju (NRR), które otworzy Prezydent RP, Andrzej Duda zostanie omówiony zaprezentowany w lutym Plan rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założenia programu wyłoży Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki. Przed wystąpieniem wicepremiera głos zabiorą członkowie NRR, prof. Stanisław Gomułka oraz dr Marek Chrzanowski którzy wprowadzą zgromadzonych do dyskusji.

Zgodnie z założeniem tzw. Planu Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawickiego, efektem wprowadzenia planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ma być budowa silnego polskiego przemysłu, spójne i kompleksowe inwestycje oraz sprzyjające otoczenie instytucjonalnoprawne dla powstawania, wzmocnienia i ekspansji zagranicznej polskiego biznesu przy efektywnym wykorzystaniu zarówno środków krajowych, jak i zagranicznych, a także wspomaganie innowacji, które przyczynią się do stworzenia podstaw pod nowoczesną, konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę Polski.

W ramach programu zidentyfikowano 5 filarów rozwoju. Wobec wyczerpania dotychczasowych czynników wzrostu, Polska potrzebuje nowego modelu rozwoju gospodarczego. Odpowiedzialny rozwój powinien być oparty o pięć filarów: reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansję zagraniczną oraz zrównoważony rozwój społeczny i regionalny.

Plan odpowiedzialnego rozwoju to w założeniu także plan poprawy sytuacji na rynku pracy, a w rezultacie poprawa warunków bytowych Polaków zgodnie z zasadą godnej, dostosowanej do kwalifikacji pracy i sprawiedliwego wynagrodzenia.

Oczekiwany wzrost ekonomiczno-gospodarczy Polski powinien również pozostawać w zgodzie z wartościami wynikającymi z solidarności społecznej. Dla pełnej realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju potrzebne jest szeroko zakrojona współpraca międzyresortowa oraz pogłębiony dialog społeczny z przedsiębiorcami w celu identyfikacji ich potrzeb.