Naruszewicz: Liczba pasażerów w Szymanach w 2020 r. wyniesie ok. 170 tys., a po 2035 r. może przekroczyć 1 mln

11 lipca 2014, 15:36 Infrastruktura

30.06.2014 r. spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. podpisała z Instytucją Zarządzającą reprezentowaną przez Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina umowę o dofinansowanie projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”. W związku z realizacją projektu rozpoczęto budowę lotniska w Szymanach. 

– Podpisano umowę ze Skanska SA na wykonanie ogrodzenia oraz budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej. Podpisano także umowę z Mostostal Kraków SA na budowę pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowę naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME. Dokonano również wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach, złożonej przez Mostostal Warszawa Sp. z o.o. – stwierdza w informacji dla naszego portalu Kamila Naruszewicz, kierownik ds. marketingu Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Według Naruszewicz Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury zacznie funkcjonować na przełomie 2015/2016 r. Ostatnia przeprowadzona analiza potencjału lotniska wykazała zapotrzebowanie pozwalające na założenie ruchu pasażerskiego na poziomie 57 tys. pasażerów w pierwszym roku funkcjonowania lotniska. W kolejnych latach liczba pasażerów będzie sukcesywnie wzrastać i w 2020 r. wyniesie ok. 170 tys., a po 2035 r. może przekroczyć 1 mln.

– Aktualnie trwają negocjacje z nisko-kosztowymi i innymi przewoźnikami – twierdzi Kamila Naruszewicz. – W kwietniu 2014 r. podpisano list intencyjny z liniami lotniczymi SprintAir SA. Przewiduje się ruch regularny, czarterowy i general aviation. Przewidywane kierunki to Londyn, Berlin, Monachium, Oslo, Kopenhaga, Dublin, Warszawa, Wrocław, Katowice. Ruch czarterowy odbywać się będzie do Tunezji, Egiptu, Grecji i Turcji.

Przedstawicielka spółki Warmia i Mazury informuje dalej, że z Olsztyna do terminala Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach będzie można dojechać szynobusem w czasie ok. 45 min. W ramach komplementarnych projektów RPO WiM przewidziano zwiększenie dostępności kolejowej do lotniska. Zmodernizowana zostanie linia kolejowa Olsztyn-Szczytno-Szymany oraz budowa nowej linii kolejowej odchodzącej od stacji Szymany do terminala.

– Do Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach można będzie również dojechać transportem indywidualnym. Planowana jest budowa nowego odcinka – od drogi  nr 57 do terminala. Port Lotniczy będzie zapewniał infrastrukturę parkingową – informuje na zakończenie Kamila Naruszewicz.