NATO-Ukraina bez zmian

11 lipca 2016, 14:30 Alert

(EurActiv.pl)

Na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego do Warszawy przybył prezydent Petro Poroszenko, który wziął udział w posiedzeniu Komisji NATO-Ukraina, zakończonej przyjęciem wspólnego oświadczenia. Sojusz potwierdził w nim wsparcie dla Ukrainy, jej suwerenności i integralności terytorialnej.

Potwierdzamy nasze trwałe wsparcie dla Ukrainy i z radością witamy plany reform. Sojusznicy są zjednoczeni we wsparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy” – powiedział na wspólnej konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jednocześnie zaznaczył, że sobotnie (9 lipca) rozmowy w ramach Komisji NATO-Ukraina i obecność ukraińskiej delegacji stanowią wyraz solidarności Sojuszu wobec Ukrainy.

Do ukraińskiej delegacji na szczycie NATO należała również Nadia Sawczenko – b. ukraińska oficer, a obecnie posłanka, prawie dwa lata przetrzymywana przez Rosję w związku z uznaniem jej za współwinną śmierci dwóch rosyjskich dziennikarzy podczas walk w Donbasie w 2014 r. Sawczenko wraz z prezydentem wzięła udział w sesji dot. Ukrainy.

Porozumienia z Mińska

„W czasie obrad Komisji trwała atmosfera transatlantyckiej jedności i solidarności z Ukrainą” – powiedział prezydent Petro Poroszenko. Podkreślił, że sobotnie spotkanie stanowi dla niego jasny sygnał, że wszystkie państwa członkowskie Sojuszu nigdy nie uznają aneksji Krymu przez Rosję.

Jednocześnie ukraiński prezydent wyraził nadzieję, że wdrażanie porozumień z Mińska „nie straci pędu”. „Agresja zaczęła się od zajęcia Krymu i musi zakończyć się jego zwrotem. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest zmiana agresywnego zachowania Rosji” – powiedział ukraiński prezydent.

Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego także potępił działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. Zaznaczył, że wszystkie strony konfliktu muszą w pełni wdrożyć zasady porozumienia z Mińska i pracować na rzecz rozwiązania konfliktu, który codziennie przynosi nowe ofiary. „Wzywamy Moskwę do zaprzestania politycznego, militarnego i finansowego wsparcia dla separatystów” – zaapelował.

Wsparcie dla Ukrainy i utrzymanie sankcji wobec Rosji zadeklarował także dzień wcześniej (8 lipca) prezydent USA Barack Obama.

Pakiet pomocowy dla Ukrainy

Podczas rozmów na szczycie w Warszawie zadecydowano o utworzeniu kompleksowego pakietu pomocowego dla Ukrainy, mającego zapewnić temu państwu pomoc materialną i szkoleniową ze strony NATO. „[Pakiet] oferuje ujednolicony materiał i praktyczne wsparcie w 40 obszarach, głównie odnosząc się do możliwości obronnych Ukrainy, sektora bezpieczeństwa oraz sektora obronnego mojego kraju” – tłumaczył ukraiński prezydent. Celem jest uczynienie ukraińskich instytucji obronnych „bardziej skutecznymi, wydajnymi i wiarygodnymi” – powiedział szef NATO.

„To dokument bardzo ambitny i szalenie ważny. To cenne narzędzie w drodze do osiągnięcia celu” – podkreślił prezydent Poroszenko i zwrócił uwagę, że nigdy wcześniej żaden kraj partnerski Sojuszu nie otrzymał tak „konkretnego i merytorycznego wsparcia”. Jednocześnie ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj będzie kontynuować wszechstronne reformy – tak, by były równe standardom obowiązującym w państwach członkowskich Sojuszu.

Dodatkowo w ramach funduszy powierniczych Kijów otrzyma wsparcie dla wzmocnienia systemów cyberbezpieczeństwa, logistyki i rehabilitacji rannych żołnierzy. „W przyszłości będziemy współpracować też w innych obszarach, jak np. zwalczanie zagrożeń pochodzących z improwizowanych ładunków wybuchowych oraz wojny hybrydowej” – dodał Stoltenberg.

Natomiast zarówno przewodniczący Sojuszu, jak i prezydent Ukrainy przyznali, że kwestia członkostwa Ukrainy w NATO nie jest na razie na agendzie działań. „Teraz liczy się, aby Ukraina przeprowadziła niezbędne reformy i chcemy jej w tym pomóc. To był cel podjętych dziś decyzji” – powiedział Stoltenberg.

Komisja NATO-Ukraina

Obecny stan stosunków NATO–Ukraina określany jest oficjalnie mianem „szczególnego partnerstwa”, co ma oddawać specyficzny charakter tej współpracy. Komisja NATO-Ukraina jest podstawowym forum decyzyjnym odpowiedzialnym za koordynację i prowadzenie całości spraw związanych z relacjami NATO-Ukraina, w tym przybliżanie Kijowa do członkostwa w Sojuszu, oraz za kierowanie wspólnymi działaniami obu stron. Zadaniami Komisji są m.in. dokonywanie okresowej oceny całokształtu rozwoju relacji NATO-Ukraina, planowanie przyszłych działań oraz proponowanie sposobów poprawy lub dalszego rozwoju współpracy.

Sesja NATO dotycząca Ukrainy zakończyła dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie.