Neska: Rynek intermodalny będzie nadal dynamicznie się rozwijał

3 października 2014, 14:30 Infrastruktura

W pierwszej połowie 2014 r. PKP Cargo podpisało ponad 20 kontraktów na przewozy w segmencie automotive, w tym nowe umowy handlowe na transport samochodów marki Skoda i VW. Pojazdy Skody są transportowane z Czech do Polski, a VW z Polski do Niemiec i w odwrotnym kierunku. Ostatnio spółka kupiła 330 uniwersalnych wagonów do przewozów kontenerów oraz ogłosiła, że niebawem ruszy przetarg na zakup 10. lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń za granicą.

– Przewozy intermodalne są bardzo ważne dla PKP Cargo. Chcemy utrzymać pozycję lidera w tym segmencie rynku – stwierdza Jacek Neska, członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych.

Przekonuje on, że dzieje się tak, ponieważ jego firma przewiduje jego dynamiczny wzrost w kolejnych latach, szczególnie po zakończeniu remontów i modernizacji linii kolejowych w Polsce.

– Już dzisiaj wykorzystujemy nasze przewagi i szukamy możliwości stałej współpracy z doświadczonymi partnerami – mówi członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych. – Jako lider inwestujemy też w park taborowy oraz terminale przeładunkowe.

– Oceniamy, że rynek intermodalny będzie nadal dynamicznie się rozwijał wraz z rozszerzaniem oferty przewozowej o nowe produkty – dodaje na zakończenie Neska.

Transport intermodalny to przewóz ładunków z wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej przy użyciu różnych rodzajów transportu. Jego zaletą jest brak konieczności przeładunku towarów w trakcie zmiany środków transportu – przeładunkowi podlega cała jednostka ładunkowa, np. kontener, co usprawnia i przyśpiesza proces przewozu.

Źródło: PKP Cargo