NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację w Rabce-Zdroju

10 maja 2022, 13:00 Alert
Fot. NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże 10,21 mln zł gminie Rabka-Zdrój na poprawę efektywności energetycznej ośmiu gminnych budynków użyteczności publicznej (w tym przedszkola i szkół podstawowych) oraz termomodernizację szpitala miejskiego.

Zdaniem NFOŚiGW, dofinansowane projekty będą miał korzystny wpływ na jakość lokalnego powietrza, zaowocują także m.in. zwiększeniem produkcji i wykorzystania energii elektrycznej produkowanej z OZE. Przeprowadzone modernizacje znacząco obniżą koszty eksploatacyjne budynków – czytamy w komunikacie.

Umowy regulujące przekazanie dotacji zostały podpisane dziewiątego maja 2022 roku przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra oraz prezesa spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Witolda Latuska w obecności wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki. W przypadku programu Klimatyczne Uzdrowiska jest to pierwsza tego typu umowa o dofinansowanie podpisana w ramach programu w Polsce.

– Zapał władz i mieszkańców starających się o wsparcie proekologicznych inicjatyw, takich jak ta prezentowana dziś są kluczowe dlatego, byśmy krok po kroku m.in. za pomocą inwestycji mogli wykluczyć miasta regionu małopolskiego, m.in. Rabki, z niepokojących rankingów smogowych.
Musimy o to zabiegać tym bardziej, że ten region jest obszarem pięknym środowiskowo, krajobrazowo, ważnym kulturowo nie tylko dla samych mieszkańców, ale także dla turystów i kuracjuszy z całej Polski. Rabka-Zdrój ze swoim mikroklimatem i naturalnymi zasobami leczniczymi jest miejscem ważnym dla ludzi chorych, wracających do zdrowia i sprawności. Zapewne będzie to miało jeszcze większą wagę w czekającej nas postpandemicznej rzeczywistości – podkreśla Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

– Dzisiejsze umowy pozwolą w pewnym konkretnym zakresie takie oczekiwania realizować. Pełny rezultat w postaci wyremontowanych, nieemisyjnych, a jednocześnie komfortowych w użytkowaniu ośmiu obiektów gminnych oraz pięciu budynków szpitala otrzymamy niedługo po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia. Liczę, że równolegle władze gminne z czynną rządową pomocą podejmą jeszcze wiele innych przedsięwzięć pozwalających zachować niezwykły klimat, z którego słynie Rabka-Zdrój – uzupełnia wiceszef resortu.

Przedsięwzięcie, realizowane w ramach programu Klimatyczne Uzdrowiska, obejmie modernizacją energetyczną osiem budynków na terenie uzdrowiska tj. Przedszkola Publicznego w Chabówce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Rdzawce, Szkoły Podstawowej w Chabówce, budynku administracyjnego przy ul. Kilińskiego 46 w Rabce-Zdroju oraz budynków – administracyjnego, socjalnego i warsztatowego przy ul. Podhalańskiej 6 w Rabce-Zdroju.

Inwestycja Gminy Rabka-Zdrój w całości będzie kosztować 6 mln zł. Pozwoli objąć termomodernizacją w sumie 8762,2 m2 powierzchni budynków. Wynikną z niego długofalowe efekty ekologiczne – przede wszystkim zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o – 5 904,1 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej sięgnie – 208,3 MWh/rok, a cieplnej – 4 178,9 GJ/rok. Zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery o – 694,6 ton/rok. Montaż 7 sztuk instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynków zaowocuje zwiększeniem wytwarzania energii elektrycznej ze słońca (OZE) o 94,5 MWh/rok.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura

NFOŚiGW przeznaczy miliony złotych na termomodernizację centrum onkologicznego w Kielcach