NFOŚiGW przekaże dodatkowe 100 mln złotych na program „Mój Elektryk”

15 marca 2022, 11:45 Alert

Duże zainteresowanie dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych oraz postęp BOŚ we wdrażaniu programu „Mój elektryk” sprawiły, że 14 marca br. po niespełna trzech miesiącach od uruchomienia pierwszej transzy środków przeznaczonych na dopłaty do leasingu, zarząd NFOŚiGW zdecydował o podniesieniu do 100 mln zł kwoty przekazanej do dyspozycji BOŚ. Druga transza pieniędzy zostanie przeznaczona na dopłaty do leasingu udzielane przez BOŚ w latach 2021-2022.

Ładowanie samochodu elektrycznego. Źródło: freepik.com
Ładowanie samochodu elektrycznego. Źródło: freepik.com

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przekazaniu kolejnej transzy środków, które Bank Ochrony Środowiska wykorzysta na dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych. BOŚ wypłacił już pierwsze dotacje – zgodnie z założeniami programu środki trafiły do firm leasingowych na pokrycie wkładu własnego klienta.
Celem programu priorytetowego „Mój elektryk” jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program zakłada dwie ścieżki – dla klientów indywidualnych oraz dla firm i organizacji. Dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast ścieżka leasingowa jest prowadzona przez Bank Ochrony Środowiska. Program jest realizowany w formule „jednego okienka” – wnioski o dotację lub dopłatę do leasingu klienci składają u dostawcy pojazdu i cały proces odbywa się za jego pośrednictwem, by jak najbardziej uprościć proces dla klienta.

Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 15 firmami leasingowymi – ich lista jest dostępna tutaj.  Kolejne firmy leasingowe przystąpią do programu w najbliższych tygodniach.

— Jesteśmy zadowoleni z postępu w realizacji programu „Mój elektryk”. Sukces wdrożenia programu może być mierzony zarówno liczbą firm leasingowych współpracujących z BOŚ, liczbą złożonych wniosków, jak i liczbą umów dotacji zawartych z klientami. Najważniejsze jest jednak to, że te liczby przekładają się na mniejszą emisyjność polskiego transportu. Oczywiście wciąż jest przed nami wiele wyzwań na drodze do bezemisyjności, ale odnosząc się do terminologii motoryzacyjnej – najważniejsze, że ruszyliśmy, na kolejnych odcinkach będziemy poprawiać nasz wynik — mówi Wojciech Hann, prezes Zarządu BOŚ SA.

— Kolejne 80 mln zł dla BOŚ z dostępnej puli programu to potwierdzenie, że w zakresie wsparcia dla leasingu program już okrzepł, a BOŚ dysponuje zarówno niezbędnym doświadczeniem, jak i grupą partnerów do tego, by zwiększać tempo wydatkowania tych środków. Pieniędzy na dopłaty do leasingowanych elektryków na pewno nie zabraknie. Kibicujemy branży, bo teraz jest ważne, by przedsiębiorcy nie musieli zbyt długo czekać na same „elektryki — podkreśla Paweł Mirowski, p.o. prezes NFOŚiGW.

Od listopada 2021 roku, czyli początku realizacji programu przez BOŚ do 14 marca br., do BOŚ wpłynęły wnioski o dotację dotyczące 987 pojazdów elektrycznych. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował dotychczas dotacje do 662 pojazdów, w tym 491 pojazdów osobowych kategorii M1 i 168 pojazdów dostawczych kategorii N1. Trzy 3 zatwierdzone wnioski dotyczą pojazdów dwu-lub trzykołowych kategorii L. Łączna wartość przyznanych dotacji wynosi 21,55 mln zł.

NFOŚiGW/Bank Ochrony Środowiska/Michał Perzyński