Niemcy dopracowują plan ograniczania cen gazu dla domostw i przemysłu

7 listopada 2022, 13:15 Alert

Niemcy przygotowują się do zatwierdzenia dotacji w wysokości 91 mld euro do końca roku, które pozwolą gospodarstwom domowym na zakup do 80 procent zapotrzebowania na gaz po obniżonej stałej cenie, a przemysłowi do 70 procent zapotrzebowania. Koszt zapewnienia ceny maksymalnej gazu poniesie państwo, zwiększając dług publiczny.

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Niemiecki rząd zamierza w środę rozpatrzyć propozycje specjalnej grupy eksperckiej dotyczące wprowadzenia pułapu cen gazu dla niemieckich odbiorców. Najnowsza wersja tych propozycji została opublikowana 31 października. Maksymalna cena gazu dla gospodarstw domowych ma zostać ustalona na poziomie 0,12 euro za kWh (około 1,32 euro za metr sześcienny, w październiku cena wynosiła 2 euro za metr sześcienny) na okres od marca 2023 roku do kwietnia 2024 roku. Cena preferencyjna pokryje 80 procent przeciętnego zużycia gospodarstw domowych w 2021 roku, resztę trzeba będzie kupić w cenie rynkowej. Dla przemysłu pułap cenowy zostanie ustalony na 0,07 euro za kWh (około 770 euro za 1000 m sześc.) od stycznia 2023 do kwietnia 2024 roku, przy tej cenie będzie można pokryć 70 procent podstawowego zużycia przedsiębiorstwa. Odbiorcy gazu będą mogli sprzedawać „gaz preferencyjny” w cenie rynkowej.

Niemniej przedsiębiorstwa przemysłowe, aby otrzymać „gaz preferencyjny”, muszą m.in. zobowiązać się do utrzymania dotychczasowej produkcji w tym samym miejscu, a także utrzymać co najmniej 90 procent miejsc pracy. Tym samym władze niemieckie zamierzają walczyć z przenoszeniem biznesu, zwłaszcza branż energochłonnych za granicę.

Kommersant/Michał Perzyński