Niemiecki instytut pracuje nad modułowymi fabrykami wodoru

24 kwietnia 2020, 10:30 Alert
wodór
Wodór. Źródło: flickr

Obecnie w Niemczech panuje powszechna zgoda co do tego, że wodór ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia transformacji energetycznej i osiągnięcia celów klimatycznych. Jest to pilnie potrzebny element łączący sektory – wzajemne powiązanie rynków energii elektrycznej, ogrzewania i transportu. Instytut Fraunhofera w Magdeburgu oprcował modułowe rozwiązanie do produkcji i dystrybucji zielonego wodoru.

Badania Instytutu Fraunhofera

Technologie Power-to-X mogłyby pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii jest przekształcana w wodór w celu napędzania pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Naukowcy z Instytutu Fraunhofera chcą teraz ustalić koncepcję fabryki wodoru w przyszłości. Jej celem jest produkcja i dystrybucja zielonego wodoru w sposób zdecentralizowany i modułowy dla przemysłu, handlu i transportu w całym łańcuchu dostaw.

Podczas elektrolizy woda rozdziela się na wodór i tlen. Naukowcy Instytutu Fraunhofera wykorzystują prąd ze słońca i wiatru. Otrzymany wodór jest magazynowany. Następnie można go przekształcić w energię elektryczną dla transportu za pomocą ogniw paliwowych w pojazdach. – Myślimy tutaj przede wszystkim o flotach furgonetek i wózkach widłowych, które znajdują się w parkach przemysłowych i handlowych. Ponadto chcemy dostarczać wodór na potrzeby przemysłu – powiedział Torsten Birth, naukowiec z Instytutu Fraunhofera.

Naukowcy opracowują modułowo rozszerzalne podzespoły, które – połączone ze sobą – są wdrażane w parkach handlowych i przemysłowych. Wraz z nimi zostanie wdrożona koncepcja fabryki wodoru. W zależności od lokalnych warunków do wytworzenia wodoru stosuje się procesy elektro- lub biochemiczne. – Wszędzie nie można stawiać turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Polegamy na rozwiązaniach zależnych od lokalizacji i w razie potrzeby wykorzystujemy do produkcji biogazownie, ale końcowym rezultatem jest zawsze zielony wodór – wyjaśnia Birth. Obecnie planowana jest pilotażowa instalacja w pobliżu Gommern w Saksonii-Anhalt.

Instytut Fraunhofera/Michał Perzyński

RAPORT: Strategie wodorowe w Polsce i nie tylko