Nowa jakość na niebie | E-faktura w PKP Intercity | Dworzec we Wrocławiu najpiękniejszy!

26 czerwca 2013, 09:12 Alert

Komunikat ULC ws. eksploatacji lotniska w Modlinie

(www.ulc.gov.pl)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski wydał decyzję uchylającą decyzję z 22 grudnia ub.r., którą ograniczył eksploatację lotniska w Modlinie poprzez wyłączenie części drogi startowej. Wejście w życie tej decyzji nastąpi w dniu uprawomocnienia się decyzji WINB z 17 czerwca br. w sprawie zniesienia zakazu użytkowania części lotniska w Modlinie.

Nowa jakość na polskim niebie        

(www.lotos.pl)

Air BP, pion paliw lotniczy koncernu BP, oraz Grupa Lotos zawarły porozumienie o utworzeniu spółki typu joint-venture, która będzie zarządzać dostawami, logistyką i sprzedażą paliwa lotniczego w Polsce. Spółka joint-venture Lotos – Air BP Polska powstanie dzięki nabyciu przez Air BP 50-proc. udziału w Lotos Tank, która do tej pory w pełni należała do Grupy Lotos SA.

Obwodnica Szczuczyna – będzie nowy przetarg

(www.gddkia.gov.pl)

Budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61 dokończy nowy wykonawca. Dotychczasowy, hiszpańska firma FCC, mimo wielokrotnych wezwań ze strony GDDKiA o nadrobienie zaległości i realizację zadania, nie podjęła prac w wyznaczonym terminie. Wykonawcy nie pomogła nawet wypłacona wcześniej przez inwestora zaliczka. W tej sytuacji GDDKiA odstąpiła od umowy.

Naruszenie przez PKP PLK przepisów z zakresu bezpieczeństwa

(www.utk.gov.pl)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących obowiązków zarządców w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez niespełnienie warunków technicznych, których celem powinno być utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

E-faktura w internetowym systemie sprzedaży PKP Intercity

(www.pkp.pl)

Pasażerowie PKP Intercity, korzystający z internetowej sprzedaży biletów nie muszą już czekać na dostarczenie faktury przez listonosza. Spółka udostępniła usługę e-faktury. Nowe rozwiązanie to przede wszystkim komfort dla klientów, a także oszczędność papieru oraz obniżenie kosztów związanych z dystrybucją.

Wrocław Główny najpiękniejszy!

(www.pkp.pl)

Dworzec Wrocław Główny otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie architektonicznym „Piękny Wrocław” organizowanym przez prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Kapituła przyznała dworcowi Wrocław Główny nagrodę specjalną za modernizację obiektu historycznego.

Zaproszenie do składania wniosków na przewóz lotniczy na trasach Polska-Izrael

(www.ulc.gov.pl)

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się zaproszenie do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Polską a Izraelem na trasie Kraków – Tel Awiw. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej ULC pod adresem: http://bip.ulc.gov.pl/index.php/ograniczone-prawa-przewozowe