Nowak: ZUE będzie modernizować Warszawę Gdańską

17 czerwca 2015, 10:43 Infrastruktura

Firma ZUE SA, działająca na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jeden z podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, podpisała jako partner w konsorcjum, umowę z PKP PLK SA na modernizację linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap I. Prace będą realizowane w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska”.

Zadanie będzie wykonywane przez konsorcjum, w którego skład, oprócz ZUE SA, wchodzą firmy  TRAKCJA PRKII SA (lider) oraz Comsa SA (partner). Wartość umowy to 43,2 mln zł netto, z czego wartość przypadająca dla Grupy ZUE to ok. 17,8 mln zł netto. Termin realizacji projektu to grudzień 2015 roku.

Cieszymy się z kolejnego zdobytego w ostatnim czasie kontraktu, który wzmacnia nasz tegoroczny portfel zamówień. Do ZUE, jako partnera konsorcjum realizującego zlecenie, należeć będzie m.in. roboty projektowe, torowe oraz budowa peronu. Aktywnie poszukujemy kolejnych zadań zarówno na rynku krajowym jak i za granicą, we wszystkich obszarach naszej działalności. Interesują nas przy tym nie tylko duże zlecenia – staramy się dywersyfikować portfel zamówień również w oparciu o projekty o mniejszej skali tj. takie jak właśnie pozyskany kontrakt. Intensywnie pracujemy także nad rozwojem nowego segmentu w naszej Grupie – działalności handlowo-produkcyjnej, prowadzonej poprzez przejętą w kwietniu tego roku firmę RAILWAY –  powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Źródło ZUE S.A.