DGP: Uwagi do nowelizacji ustawy o OZE

26 marca 2019, 06:34 Alert
energetyka oze wiatrak

„Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do uwag zgłoszonych przez kilkadziesiąt podmiotów w ramach konsultacji publicznych dot. projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Gazeta przypomina, że w ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu nowelizacji ustawy o OZE można było zgłaszać do 7 marca. Ministerstwo energii ma oficjalnie ujawnić je do końca miesiąca.

Według DGP większość uwag do projektu nowelizacji ustawy dotyczy źródeł wiatrowych.

„Nie podjęto żadnych działań dla usunięcia zagrożeń i uciążliwości związanych z istniejącymi farmami wiatrowymi, a teraz dodaje się przedłużenia terminów ważności pozwoleń i uchylenia konieczności przedstawienia decyzji środowiskowej dla projektów wiatrowych na siłę przeforsowanych przed wejściem w życie ustawy odległościowej. Nie trzeba dodawać, że żaden z tych projektów nie spełnia kryterium bezpiecznej odległości od miejsc zamieszkania ludzi” – napisało we wspólny uwagach cytowanych przez DGP kilka organizacji mazurskich.

Zdaniem Związku Banków Polskich część proponowanych zmian sprawi, że inwestycje w OZE będą droższe, gdyż mogą być one ocenione przez instytucje finansowe jako ryzykowne.

„Obawy zarówno środowiska bankowego, jak i inwestorów OZE będących klientami banków budzą w szczególności przepisy dotyczące ingerencji w mechanizm kształtowania opłaty zastępczej, która w obecnym kształcie determinowała utrzymanie sytuacji ekonomicznej projektów funkcjonujących w systemie zielonych certyfikatów na poziomie zapewniającym stabilność ich funkcjonowania. Propozycja uzależnia wysokość opłaty zastępczej, a więc pośrednio wysokość ceny zielonych certyfikatów, od średnich cen energii elektrycznej (…)” – napisał w swoich uwagach cytowany przez DGP Związek Banków Polskich.

Uwagi zgłoszone przez koncerny energetyczne dotyczyły przede wszystkim biomasy.

„Proponowany zapis w art. 1. ust 4 spowoduje zmniejszenie produkcji energii z OZE w istniejących jednostkach na biomasę. Efekty będą zauważalne już w roku 2019. W przypadku, gdy średnia cena energii w roku 2019 będzie wynosiła 250 zł/MWh, to opłata zastępcza w 2020 r. będzie na poziomie 62 zł/MWh. A w takiej sytuacji ceny zielonych certyfikatów mogą spaść do 30 zł/MWh. Przy tak niskiej cenie produkcja energii z OZE w jednostkach zużywających biomasę zostanie zatrzymana” – napisała w uwagach cytowana przez DGP Enea Ciepło EC Białystok.

DGP/Cire.pl