Prezydent zatwierdził nowelę prawa energetycznego. Jest ułatwienie dla przedsiębiorców

17 sierpnia 2023, 10:00 Alert

17 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dokument zakłada m.in. implementację aktów europejskich, w tym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Jedna ze zmian ma ułatwić przedsiębiorcom połączenie jednostki wytwórczej i odbiorczej.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Nowelizacja podpisana przez prezydenta wprowadza szereg zmian w regulacjach związanych z sektorem energetycznym. Nowe rozwiązania wprowadzone do ustawy to m.in. umożliwienie zmiany sprzedawcy w ciągu 24 h, wprowadzenie porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej, wprowadzenie ram dla funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Znowelizowana ustawa daje również możliwość odbiorcom energii elektrycznej zawierania umów z cenami dynamicznymi.

Wprowadzone zmiany dotkną również odnawialnych źródeł energii – wprowadzony zostanie m.in. mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu energii z OZE, ograniczenie poboru i wprowadzania energii do sieci przez magazyny energii elektrycznej na polecenie operatorów.

Jedną dłużej wyczekiwanych zmian wyczekiwanych przez polskich przedsiębiorców bez wątpienia są zmiany w zakresie budowy linii bezpośredniej, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w łatwiejszy sposób utworzyć połączenie między jednostką wytwórczą a odbiorczą. W przypadku instalacji wytwórczych do 2 MW wystarczy jedynie zgłoszenie do Urzędu Regulacji Energetyki.

W nowym brzmieniu ustawy Prawo Energetyczne będziemy mogli również znaleźć zapisy związane z partnerskim handlem energią odnawialną (peer to peer).

Ustawa, z niektórymi wyjątkami wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Prezydent.pl / BiznesAlert.pl

Kostka: Nature Restoration Law, czyli zielona kość niezgody (ANALIZA)