Nowy dowódca operacyjny RSZ

2 stycznia 2017, 07:00 Alert
Wojsko Polskie

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o mianowaniu generała brygady Sławomira Wojciechowskiego na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych – poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Generał brygady Sławomir Wojciechowski obejmie obowiązki 1 stycznia 2017 roku.

Generał Sławomir Wojciechowski jest jednym z głównych twórców reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie był szefem zespołu ds. nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Wcześniej zajmując kierownicze stanowisko w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, kierował pracami przy wdrożeniu Wojennego Systemu Dowodzenia. W 2011 r. dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4 Zielonogórskiem Pułkiem Przeciwlotniczym.

W latach 2009-2010 stworzył i dowodził pierwszą w kraju Grupą Bojową UE, a w czasie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005 r. kierował Sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Gen. bryg. Sławomir Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1987), Akademii Obrony Narodowej (1995), Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii (2001), Kursu Połączonego Centrum Operacji w Oberammergau w Niemczech (2002) oraz Studium Polityki Obronnej w US Army War College w Carlisle (2008). Był też dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Decyzją ministra obrony narodowej nr 1703 z 11 sierpnia 2015 roku został wyznaczony na stanowisko służbowe zastępcy dowódcy operacyjnego RSZ z dniem 1 listopada 2015 roku.

DO RSZ