Nowy plan ratowania Kompanii Węglowej upadł przed wyborami

9 października 2015, 18:57 Alert

(BiznesAlert.pl)

Kopalnia Bogdanka - szyb

Prezes TF Silesia, Adam Siwek złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. O rezygnacji poinformowana została PAP przez Ministerstwo Skarbu Państwa z wyjaśnieniem, że powodem rezygnacji jest brak porozumienia  sprawie warunków kontraktu menadżerskiego prezesa. Rada nadzorcza TF Silesia przyjęła rezygnację.  

Tymczasem jak się dowiedział BiznesAlert.pl rezygnacja ma inne powody – niewykonalna okazała się koncepcja przejęcia przez TF Silesia 100 procent akcji bankrutującej Kompanii Węglowej. Źródła rządowe przekonują, że środków dla pracowników 11 kopalń KW wystarczy do listopada, bo pochodzą z przedpłat.

30 września br. Rada Ministrów zdecydowała, o wniesieniu do TF Silesia 100 proc. udziałów Kompanii Węglowej, co miało być podstawą do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego oraz bezpiecznym  krokiem do wprowadzenia inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Jednakże od początku były poważne wątpliwości, co do zgodności tego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej. Zwracali na to uwagę działacze związkowi.