Odradza się projekt gazociągu na Bałkanach konkurencyjny wobec Turkish Stream

30 czerwca 2015, 15:43 Alert

(Teresa Wójcik)

Serbski minister energetyki Aleksander Antić powiedział dziś dziennikarzom, że zarysowany kilka lat temu projekt AGRI może dostarczyć dodatkowe ilości gazu państwom bałkańskim i jest rozwiązaniem zapewniającym Serbii nowe źródła dostaw gazu. Łącznie AGRI dostarczać będzie od 5 do 8 mld m3 gazu. rocznie. Antić potwierdził, że projekt przewiduje dostarczanie gazu przez system przesyłowy z Azerbejdżanu do Gruzji, gdzie będzie poddany skropleniu. Następnie LNG będzie tankowcami dostarczany do Rumunii do terminala w Constancy, tam będzie regazyfikowany i rurami dostarczany do zainteresowanych państw europejskich. Minister zaznaczył, że projekt jest w fazie początkowej, w przygotowaniu jest studium możliwości realizacyjnych tego projektu. Serbia będzie uczestniczyć w spotkaniu państw, zainteresowanych projektem – Gruzji, Azerbejdżanu, Rumunii i Węgier. Spotkanie ma się odbyć we wrześniu lub w październiku b.r. Na pytania dziennikarzy Antić przyznał, że projekt AGRI jest konkurencyjny nie tylko wobec TAP i chorwackiemu terminalowi LNG, ale przede wszystkim wobec projektu Turkish Stream.

Minister Antić dodał, że dla Serbii udział w tym projekcie jest istotny także dlatego, że ma zostać zbudowany dwukierunkowy gazociąg z interkonektorem o długości rury 76 km łączący serbską miejscowość Mokrina i rumuńską Arada, który połączy sieci gazowe obu krajów przy czym przepustowość połączenia będzie wynosić co najmniej 3 mld m3 gazu rocznie.

Antić zapowiedział, że projekt połączenia sieci gazowej Serbii i Bułgarii będzie prezentowany 10 lipca na spotkaniu ministrów energetyki z państw Unii Europejskiej regionu Europe środkowej i Południowowschodniej, jako projekt priorytetowy.  Umożliwi to znaczne dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Serbski minister energetyki dodał, że w jego rozmowie z przedstawicielem rządu Rumunii poruszano kwestię projektu połączenia sieci elektroenergetycznych obu państw. Most kablowy łączący Serbię i Rumunię jest w budowie i ma być zakończony w 2017 r. Ponownie aktualna jest sprawa projektu rurociągu naftowego Constanza-Pančevo, a także projektu rurociągu dla przesyłu z Serbii produktów rafineryjnych z  Pančeva do Temišvara.  Zdaniem serbskiego ministra ten ostatni rurociąg byłby z dużą korzyścią dla kombinatu naftowego NIS  (Naftna industrija Srbije), który jest właścicielem sieci stacji paliwowych na zachodzie Rumunii.  Można by wtedy znacznie obniżyć koszty paliw w tej sieci.