Nowy raport zintegrowany PGNiG jest już dostępny online

15 września 2021, 17:30 Alert
PGNiG logo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikowało Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej za 2020 rok. Dokument kładzie nacisk na kwestie związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi i związanym z ładem korporacyjnym (ESG).

PGNiG od kilku lat skutecznie umacnia swoją pozycję wśród liderów raportowania zintegrowanego, co potwierdzają nagrody zdobyte w prestiżowym konkursie The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy Grupy, tegoroczny Raport Zintegrowany Grupy PGNiG w podsumowaniu 2020 roku kładzie jeszcze mocniejszy nacisk na kwestie środowiskowe, społeczne oraz powiązane ze sferą zarządzania (ESG).

– Rok 2020 pokazał, jak gotowość do stawiania czoła wyzwaniom związanym ze zmianami środowiskowymi i cywilizacyjnym, jest niezbędnym elementem budowania wartości współczesnych przedsiębiorstw. W trudnych warunkach pandemii wysiłek PGNiG koncentrował się nie tylko na wypracowaniu solidnych wyników, ale również zredefiniowaniu naszej roli i odpowiedzialności wobec otoczenia – powiedział Przemysław Wacławski, wiceprezes PGNiG ds. finansowych. – Jestem przekonany, że raportowanie z wykorzystanie podejścia zintegrowanego i ESG jeszcze nigdy wcześniej nie pełniło tak istotnej roli jak teraz. Rozbudowa sekcji dotyczących kwestii środowiskowych i społecznych nie ogranicza, ale wzmacnia wartość raportu dla akcjonariuszy i innych uczestników rynku kapitałowego – dodał.

Mimo silnego nacisku położnego na kwestie związane z ESG, osią narracyjną Raportu Zintegrowanego GK PGNiG pozostają model biznesowy oraz model tworzenia wartości. Cyfrowa forma sprawozdania ułatwia wyszukiwanie informacji na temat parametrów finansowych i operacyjnych PGNiG w 2020 roku. Część dotycząca ESG ma charakter multimedialny, co ma wzmocnić wartość edukacyjną raportowania zintegrowanego.

Pomimo niejasnych perspektyw makroekonomicznych wywołanych pandemią, PGNiG stara się utrzymywać wysoki stopień szczegółowości sekcji raportu poświęconych outlookowi, czyli perspektywom rozwoju w bliższej i bardziej odległej przyszłości. Grupa dostrzega szanse rynkowe w zielonych technologiach. W raporcie zostało opisane, między innymi, rosnące zaangażowanie w wykorzystanie paliwa przyszłości, jakim jest wodór. Tego rodzaju projekty wpisują się w realizację celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030.

Połączenie danych biznesowych i pozafinansowych zostało dokonane z uwzględnieniem globalnych standardów raportowania.

PGNiG/Michał Perzyński