Siemoniak: Nowy rozdział we współpracy polsko-niemieckiej

31 lipca 2015, 11:00 Bezpieczeństwo
img_0258-kopia.640×300

W dniach 28-29 lipca, we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie „Grupy Współpracy Wojsk Lądowych” Polski i Niemiec. Celem działania zespołu jest intensyfikacja współpracy żołnierzy obydwu krajów.

Podejmowane obecnie działania w wielu obszarach stanowią kontynuację dotychczasowej, liczącej ponad dwadzieścia lat, bardzo udanej współpracy armii obydwu państw. Co ważne, otwierają kolejny rozdział i wprowadzają nową jakość we wzajemnych stosunkach wojskowych obu krajów.

Realizując decyzje ministrów obrony narodowej Polski i Niemiec doprecyzowane po spotkaniach inspektorów wojsk lądowych obydwu krajów, które odbyły się w Polsce i Niemczech, międzynarodowy zespół oficerów spotkał się, aby uzgodnić szczegóły podjętych w zeszłym roku decyzji politycznych. Do najważniejszych i budzących największe zainteresowanie zaliczane są projekty współpracy na poziomie brygad bojowych poprzez stałe wzajemne wydzielenie drugiej stronie pododdziału do szczebla batalionu oraz m.in. wymiana oficerów i słuchaczy szkół oficerskich, intensyfikacja wspólnych ćwiczeń, czy wspólna realizacja projektu wparcia artyleryjskiego.

Jednostki, które na mocy uzgodnień wzajemnie podporządkują sobie po jednym z  batalionów drugiej strony to 34 Brygada Kawalerii Pancernej z Żagania oraz  niemiecka 41 Brygada Grenadierów Pancernych z Tollense-Kaserne.  Będzie  to nowatorskie rozwiązanie, którego do tej pory nie  stosowaliśmy w kontaktach z żadnym innym krajem. Oznacza to początek nowego rozdziału we współpracy  wojskowej Polski i Niemiec.

Na obecnym etapie uzgodniono, że strona polska wydzieli batalion wyposażony w czołgi Leopard 2A5, natomiast Niemcy batalion zmechanizowany, którego główne uzbrojenie stanowią bojowe wozy piechoty Marder.

Kolejne spotkanie grupy współpracy wojsk lądowych obu krajów zaplanowano na grudzień, wcześniej – bo już we wrześniu – przewidywane jest podpisanie wstępnego porozumienia pomiędzy dowódcami obu jednostek wydzielających bataliony.

Prowadzone prace to kolejny krok prowadzący do zacieśniania współpracy wojskowej pomiędzy armiami obydwu krajów. Impulsem do szerszego współdziałania były inicjatywy podjęte podczas zeszłorocznego szczytu NATO w Walli. Następnym krokiem był szereg spotkań dwustronnych ministrów obrony Polski i Niemiec.

Podczas jednego z takich spotkań, w trakcie październikowej wizyty wicepremiera Tomasza Siemoniaka w Berlinie, szefowie resortów obrony Polski i Niemiec podpisali list intencyjny dotyczący rozszerzenia współpracy wojskowej obydwu państw. – Silna demokratyczna Europa potrzebuje silnych Niemiec i silnej Polski (….) Siła to także zdolność do obrony, to także siła militarna; to siła Bundeswehry i siła Wojska Polskiego – mówił wówczas na spotkaniu w Berlinie wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

Szefowa resortu obrony Republiki Federalnej Ursula von der Leyen określiła podpisany list jako kamień milowy w umacnianiu współpracy sił lądowych. Parafowany przez obie strony dokument nakreślił ogólne ramy współpracy i pozwolił wojskowym na rozpoczęcie prac nad doprecyzowaniem szczegółów.

Kolejnym ważnym punktem poprzedzającym wrocławskie spotkanie była wizyta w Polsce Inspektora Wojsk Lądowych Bundeswehry gen. broni Bruno Kasdorfa, który spotkał się ze swoim polskim odpowiednikiem, gen. dyw. Januszem Bronowiczem – Inspektorem Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów SZ.

Po tym spotkaniu generałowie zapowiedzieli utworzenie międzynarodowej grupy współpracy wojsk lądowych obydwu państw. Już w marcu br., w Dowództwie Wojsk Lądowych Niemiec w Strausbergu odbył się pierwszy etap polsko – niemieckich rozmów. Spotkanie we Wrocławiu stanowi kolejny krok na drodze do zacieśnienia sąsiedzkiej współpracy.

Żródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/ppłk Marek Pietrzak/Magda Ślipek-Tymecka