Nowy-stary plan Gaz-System: Brama Północna i gazociągi

4 stycznia 2018, 15:15 Alert
Gaz rura
fot. Gaz-System

Pod koniec grudnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GAZ-SYSTEM zatwierdziło Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju (KDPR) na lata 2018-2027, który w październiku 2017 r, zaakceptował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Realizacja planowanych przez GAZ-SYSTEM zamierzeń infrastrukturalnych ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny odbiorców krajowych przy zapewnieniu stabilnych dostaw tego surowca.

Konsekwentnie realizując strategię Spółki i cele polityki energetycznej państwa, KDPR na lata 2018-2027 definiuje nowy strategiczny program inwestycyjny, którego działania skupiają się na realizacji koncepcji projektów infrastrukturalnych wchodzących w skład tzw. Bramy Północnej. Program o nazwie Brama Północna to przede wszystkim połączenie z norweskimi złożami gazu z wykorzystaniem gazociągu podmorskiego pomiędzy Polską a Danią (Baltic Pipe) oraz rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych istniejącego terminalu LNG.

Równolegle z działaniami dotyczącymi Bramy Północnej i pozostałych połączeń międzysystemowych kontynuowana jest rozbudowa krajowej sieci przesyłowej. Projekty te będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw gazu do kraju, a także dla dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej.

Do 2022 r. przygotowane i zrealizowane zostaną najbardziej istotne zadania inwestycyjne w polskim systemie przesyłowym w tym przede wszystkim Baltic Pipe i inne, stanowiące kontynuację rozpoczętych programów inwestycyjnych zdefiniowanych w Planie Rozwoju na lata 2016-2025.

W perspektywie do 2027 r. zostały uwzględnione zadania inwestycyjne, których realizacja będzie zależna od stopnia rozwoju rynków gazu w Polsce i w regionie.