Jest oferta na kupno Kopalni Makoszowy

30 września 2016, 12:00 Alert

Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wpłynęła jedna oferta zakupu kopalni Makoszowy – poinformowała SRK w komunikacie. Jeżeli oferta spełni wymogi formalne, oferent zostanie zaproszony do negocjacji.

„(…) minął termin składania ofert zakupu KWK „Makoszowy”. Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wpłynęła jedna oferta. Teraz będzie ona sprawdzona pod kątem spełniania wymagań formalnych, a w przypadku ich wypełnienie oferent, w terminie do 3 października 2016 roku, zostanie zaproszony do negocjacji” – podano w komunikacie.

SRK wystawiła kopalnię węgla kamiennego Makoszowy w Zabrzu, jako ZCP na sprzedaż 5 września tego roku. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.

Wstępne oferty zainteresowanych inwestorów były przyjmowane do godziny 10.00 ostatniego dnia września. Jak wcześniej podawano, negocjacje powinny zakończyć się do 20 października. W przypadku wyboru inwestora, umowa sprzedaży powinna być zawarta do końca tego roku. Będzie musiał ją zatwierdzić minister energii.

Na początku września minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział PAP, że kopalnia Makoszowy może albo pozyskać w przetargu inwestora, albo pozostać w spółce restrukturyzacyjnej, powoli kończąc wydobycie węgla.

Z dokumentacji przygotowanej na potrzebny przetargu wynika, iż zasoby operatywne węgla, będące w posiadaniu kopalni Makoszowy, zabezpieczają jej funkcjonowanie do ok. 2060 roku.

Przynosząca straty kopalnia trafiła do SRK wiosną ubiegłego roku, w wyniku porozumienia górniczych związków z rządem Ewy Kopacz. Związkowcy spodziewali się, że podobnie jak inna przekazana wówczas do SRK kopalnia – Brzeszcze – zakład pozyska inwestora. Tak się jednak nie stało. Makoszowy to obecnie jedyna kopalnia, która nadal wydobywa węgiel w strukturach SRK.

Polska Agencja Prasowa