OPEC nadal obstaje za walką o rynek ropy kosztem ceny

16 listopada 2015, 07:20 Alert
Siedziba OPEC
Siedziba OPEC

(Trend/Piotr Stępiński)

Jest mało prawdopodobne, aby OPEC podczas grudniowego szczytu zmieniło swoją strategię. Osiągnięcie porozumienia w sprawie zmniejszenia wydobycia ropy naftowej byłoby możliwe pod warunkiem, że w tym procesie udział wezmą pozostałe państwa wydobywające surowiec, ale niebędące członkami kartelu – uważają analitycy amerykańskiego Banku JP Morgan.

Mimo, że nie spodziewają się oni zmniejszenia wydobycia ropy przez członków OPEC, a przeciwnie, prognozują jej wzrost w przyszłym roku, w swoim raporcie zakładają różne scenariusze rozwoju wydarzeń.

Czyta więcej: Pomimo taniej ropy OPEC zwiększy wydobycie do sezonowego maksimum

W szczególności analitycy analizują jakie może być porozumienie możliwe do osiągnięcia, jaki powinna być skala zmniejszenia wydobycia, w jaki sposób może one zostać rozdzielona pomiędzy wydobywcami z udziałem lub bez udziału Rosji – największego wydobywcy ropy niebędącego członkiem OPEC.

Ponadto analizowany jest scenariusz, w którym dodatkowy wolumen irańskiego surowca przewyższy oczekiwania ekspertów i do czwartego kwartału 2016 roku osiągnie poziom 1 mln baryłek dziennie. Przy czym badane jest w jaki sposób byłby dokonany podział kwot wydobycia wewnątrz OPEC.

Jeden z omawianych scenariuszy zakłada spadek wydobycia OPEC o 0,67 mln baryłek dziennie. Istnieją dwie możliwości: wydobycie zmniejszają trzy państwa regionu Zatoki Perskiej – Arabia Saudyjska, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie lub też wolumen obniżki jest dzielony pomiędzy wszystkich członków kartelu.  

W tym scenariuszu redukcja wyniesie 2 procent od przewidywanego poziomu wydobycia ropy w każdym z tych państw.

Alternatywnym wariantem jest udział Rosji w redukcji wydobycia.

Zdaniem Amerykanów w przypadku wzrostu wydobycia ropy w Iranie o 1 mln baryłek dziennie do czwartego kwartału 2016 roku konieczne będzie zmniejszenie wydobycia w innych krajach swiata o 1,1 mln baryłek.

Jednakże analitycy JP Morgan uważają, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny ponieważ, członkowie OPEC nie zgodzą się na tak gwałtowny spadek wydobycia. Na dzień dzisiejszy kwota wydobycia ropy wynosi 30 mln baryłek na dzień dla każdego kraju członkowskiego.  

Wcześniej sekretarz generalny OPEC stwierdził, że podczas grudniowego szczytu OPEC nie należy oczekiwać zmian kwot wydobycia. Jego zdaniem państwa, które nie są członkami kartelu, powinny zredukować swoje wydobycie, a OPEC nie dopuści do zmniejszenia swoich udziałów w rynku poniżej 40 procent. Jego zdaniem decyzja o obniżeniu wydobycia o 1,5 mln baryłek na dobę nie pomoże w zbilansowaniu rynku.

Scenariusze JP Morgan dotyczące zmniejszenia przez OPEC wydobycia ropy (w tys. baryłek/dzień)

Porozumienie o zmniejszeniu wydobycia o 670 tys. baryłek/dzień Porozumienie o współpracy z państwami spoza OPEC Zmniejszenie wydobycia o 1,06 mln baryłek/dziennie
Trzy państwa Zatoki Perskiej Wszystkie państwa OPEC Przy udziale

Rosji

Wszystkie państwa OPEC
Algieria 22 19 38
Angola 37 31 65
Arabia Saudyjska 432 216 184 379
Ekwador 11 9 19
Iran 65 56 0
Irak 90 77 159
Katar 14 11 24
Kuwejt 117 58 50 102
Libia 9 8 16
Nigeria 38 33 67
Rosja 100
Wenezuela 49 42 87
Zjednoczone Emiraty Arabskie 121 59 50 104
Łączny wolumen 670 670 670 1,061