Opóźnienie transakcji zbycia kopalni Brzeszcze

21 września 2015, 14:23 Alert

(Teresa Wójcik)

KWK Brzeszcze.

Jak poinformował Witold Jajszczok rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń,  jutro ( tj. 22 września) ma odbyć się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych z kopalni Brzeszcze. Podczas spotkania przedstawione i omówione zostaną sprawy dotyczące wielkości zatrudnienia, spraw pracowniczych i socjalnych przewidywanych w ostatecznych decyzjach o zbyciu tej kopalni. Te problemy budzą najwięcej wątpliwości stron i emocji.

Transakcja jednak nie zostanie podpisana przez obecnego właściciela Brzeszcz, SRK, w przewidzianym terminie, czyli do 25 b. m. Jak poinformował Jajszczok – termin ulega przesunięciu o kilka dni ponieważ wymagają tego prowadzone negocjacje, dotyczące spraw pracowniczych, ale też wielkości przyszłych koniecznych inwestycji, poziomu produkcji itd. Wszystko to wymaga bardzo precyzyjnych ustaleń. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Spółka Restrukturyzacji Kopalń powinna znaleźć nabywcę dla Brzeszcz do 30 września.

Oferty wstępne na nabycie aktywów kopalni Brzeszcze złożyły trzy firmy: Węglokoks Kraj, RGS Sp. z o.o. oraz FTF Columbus SA.  Wszystkie trzy zostały dopuszczone do negocjacji, które rozpoczęły się 15 września. Termin składania ofert na udział w przetargu zakończył się 10 września.