Orlen analizuje możliwości wykorzystania odpadów komunalnych w produkcji paliw

10 września 2021, 11:00 Alert

PKN Orlen chce rozwinąć kolejny sektor swojej działalności i poszerzyć go o możliwość przetwarzania odpadów komunalnych. Powstające w jego wyniku surowce byłyby wykorzystywane do wytwarzania produktów i półproduktów petrochemicznych oraz rafineryjnych.

Orlen Południe. Fot. PKN Orlen
Orlen Południe. Fot. PKN Orlen

Koncern podpisał list intencyjny o współpracy w tym zakresie z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, które dostarczałyby odpady. Wspólnie realizowany projekt byłby pierwszym w Polsce w pełni wdrażającym zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

– Europejskie regulacje w zakresie ochrony środowiska traktujemy jako szansę, którą w pełni chcemy wykorzystać. Dlatego konsekwentnie realizujemy strategię ORLEN 2030, która odpowiada na te wyzwania, jednocześnie wytyczając nam drogę do nowoczesnego, zrównoważonego biznesu. Jednym z jej podstawowych założeń jest realizacja projektów recyklingu odpadów i wdrażanie w ten sposób zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Dynamiczny rozwój tego obszaru naszej działalności znacząco przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspektywie, a także istotnie wpłynie na wzrost konkurencyjności i efektywności ekologicznej polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Porozumienie podpisane przez PKN Orlen z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku to pierwszy krok w kierunku zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka oraz okolic i wykorzystania ich do produkcji m.in. poliolefin, na które systematycznie rośnie zapotrzebowanie.
Inwestycja związana z budową instalacji do recyklingu odpadów komunalnych, którą analizuje PKN Orlen, przyniosłaby korzyści nie tylko spółce, lecz także mieszkańcom Płocka i okolic, którzy tylko w 2020 roku wytworzyli ponad 57 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, nadających się do dalszego zagospodarowania.
– Realizujemy projekty, w których wykorzystujemy najlepsze i najbardziej efektywne ekologicznie technologie. Chcemy zastosować je także budując nowoczesną instalację do kompleksowego recyklingu zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Płocka i okolic. Instalacja projektowana będzie tak, aby funkcjonować w systemie zero waste, dążąc tym samym do maksymalnego ograniczenia produkcji odpadów – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.
PKN Orlen