Orlen łączy spółki wydobywcze

13 lipca 2016, 13:45 Alert
fot. Orlen Upstream
fot. Orlen Upstream

(CIRE.PL)

Decyzją zgromadzenia wspólników Orlen Upstream podjęto uchwałę o zaakceptowaniu połączenia spółek Orlen Upstream z Orlen Upstream International – poinformował Orlen w komunikacie.

Orlen Upstream na drodze sukcesji uniwersalnej przejmie wszystkie prawa i obowiązki spółki Orlen Upstream International, która w wyniku tego procesu przestanie istnieć – czytamy w komunikacie spółki.

Orlen Upstream posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki przejmowanej. W efekcie z chwilą połączenia obu podmiotów nie będzie konieczne podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej. Do formalnego zakończenia procesu połączenia dojdzie wraz z decyzją sądu, której wydanie oczekiwane jest w ostatnim kwartale 2016 r.

Orlen Upstream International to holenderska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie, powołana w 2013 r., która prowadzi działalność głównie jako spółka holdingowa. W 2015 r. spółka ta odnotowała stratę netto w wysokości 104 mln 65 tys. 300 euro. Wartość księgowa jej aktywów netto, została określona w połowie kwietnia na 368 mln 739 tys. 448 euro.

Natomiast Orlen Upstream to spółka celowa PKN Orlen utworzona w 2006 r. do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych. Płocki koncern posiada w niej 100 proc. udziałów. Orlen Upstream prowadzi działalność w Polsce i w Kanadzie, gdzie uzyskał dostęp do tamtejszych złóż ropy i gazu w 2013 r. wraz z nabyciem tamtejszej spółki wydobywczej TriOil Resources, która od 2015 r. funkcjonuje jako Orlen Upstream Canada.