Orlen Lietuva produkuje nowe typy asfaltów

14 października 2019, 08:45 Alert

Produkcję nowych typów asfaltów, przeznaczonych głównie na drogi o małym obciążeniu ruchem i w regionach o chłodniejszym klimacie, rozpoczęła rafineria Orlen Lietuva w Możejkach na Litwie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rynku w krajach nadbałtyckich – podał miesięcznik Grupy Orlen „GO!”.

Jak podano w publikacji zamieszczonej w periodyku grupy kapitałowej PKN Orlen, spółki do której należy Orlen Lietuva, ciekawostką jest to, że odpowiednio zaprojektowane warstwy nawierzchni z wykorzystaniem nowych asfaltów V6000 i V12000 „charakteryzują się właściwościami samoregenerującymi”.

„Powstałe spękania samoistnie regenerują się w lecie, gdy temperatura nawierzchni osiąga odpowiednią wartość” – wyjaśnia miesięcznik „GO!”.

W artykule pt. „Nowe produkty asfaltowe” pismo Grupy Orlen podaje, że „asfalty V6000 i V12000 stosowane są na nawierzchniach dróg o małym obciążeniu ruchem”. Jak zaznacza, mogą być one również używane, „jako składnik emulsji asfaltowej, wykorzystywanej przy wzmacnianiu dróg o nawierzchniach żwirowych”.

Według miesięcznika „GO!”, asfalty V6000 i V1200 „to miękkie lepiszcza stosowane głównie w chłodniejszym klimacie, panującym np. w Skandynawii czy w krajach nadbałtyckich”. „Rozpoczęcie produkcji w rafinerii w Możejkach podyktowane było rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu asfalty właśnie w krajach nadbałtyckich, będących strategicznymi rynkami Grupy Orlen w sprzedaży asfaltów” – podkreślono w artykule.

PKN Orlen informował wcześniej, że segment asfaltowy grupy tego koncernu „jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych” – asfalty drogowe, modyfikowane ORBITON, wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, wielorodzajowe i przemysłowe produkowane są w zakładach Grupy Orlen: w Polsce – w Płocku i Trzebini, a także w Pardubicach i w Litvinovie w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.

Rafineria Orlen Lietuva, gdzie 100 proc. udziałów ma PKN Orlen, jest największym litewskim przedsiębiorstwem, a jednocześnie największym tamtejszym eksporterem i podatnikiem. Spółka zarządza jedyną rafinerią w krajach nadbałtyckich.

Polska Agencja Prasowa