Orlen Ochrona ze świadectwami ochrony informacji niejawnych, w tym UE i NATO

27 czerwca 2017, 11:00 Alert
Orlen Upstream
fot. Orlen Upstream

Spółka Orlen Ochrona z grupy PKN Orlen, po przeprowadzonej przez ABW procedurze sprawdzającej, otrzymała świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych, w tym Unii Europejskiej i NATO.

Jak poinformowała w poniedziałek Orlen Ochrona, dzięki otrzymanym świadectwom bezpieczeństwa, spółka ta zyskała „możliwość realizacji usług dla znaczącego grona klientów, których obiekty, z uwagi na strategiczne znaczenie, wymagają od służb ochrony szczególnych uprawnień z zakresu ochrony informacji niejawnych”.

Według Orlen Ochrony, wydane spółce przez ABW świadectwa dotyczą ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulami „EU Secret” i „EU Confidential”, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z klauzulami „NATO Secret” i „NATO Confidential”, a także Polski, zgodnie z klauzulami „tajne” i „poufne”.

We wszystkich tych kategoriach przyznane Orlen Ochronie świadectwa bezpieczeństwa będą ważne do czerwca 2024 r. w przypadku klauzul wyższego rzędu, jak np. „tajne”, a w przypadku klauzul niższej rangi, jak np. „poufne”, do czerwca 2027 r.

Celem postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, które przeprowadziła ABW, było ustalenie, czy Orlen Ochrona posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach funkcjonowania tego podmiotu, jak finansowy, organizacyjny czy kadrowy. Podstawą tej procedury jest ustawa z sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
„Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność spółki Orlen Ochrona do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań” – podkreśliła Orlen Ochrona w komunikacie. Spółka wyjaśniła, że „przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach wraz ze złożonym systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony”.

Do 1998 r. na terenie ówczesnej Petrochemii Płock, największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, jednocześnie zakładu tzw. infrastruktury krytycznej, działała straż przemysłowa, która została przekształcona następnie w spółkę wydzieloną Petroochrona. Podmiot ten, po połączeniu Petrochemii Płock z CPN i utworzeniu PKN Orlen, otrzymał w 2001 r. nową nazwę – Orlen Ochrona.

Obecnie spółka prowadzi działalność obejmującą całą grupę kapitałową PKN Orlen, w tym zwłaszcza w ramach ochrony osób i mienia, a także zabezpieczenia technicznego. Świadczy także usługi dla klientów zewnętrznych, np. w zakresie bezpieczeństwa sektora paliwowego i naftowego, a także ochrony transportu pieniędzy na terenie całej Polski.

Od 2011 r. Orlen Ochrona posiada oddział w Czechach, gdzie zajmuje się bezpieczeństwem podmiotów holdingu Unipetrol z grupy kapitałowej PKN Orlen, w tym rafinerii w Litvinowie. Oddział spółki uzyskał czeskie koncesje m.in. na prowadzenie usług ochrony mienia i osób oraz świadczenia prywatnych usług detektywistycznych.

Polska Agencja Prasowa