Orlen odwróci cześć odpisów aktualizacyjnych

7 lutego 2019, 14:30 Alert
Orlen Upstream

PKN Orlen odwróci w jednostkowym sprawozdaniu za 2018 r. część odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Orlen Upstream w kwocie ok. 987 mln zł – podał koncern w komunikacie. Kwota ta powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego Orlenu, ale nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA grupy.

Jak podano, wysokość kwoty odwrócenia odpisów będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego grupy za 2018 rok i może ulec zmianie. „Wskazane wyżej odwrócenie części odpisów jest wynikiem aktualizacji wartości inwestycji PKN Orlen w Grupie Orlen Upstream, po oszacowaniu wartości godziwej aktywów w Kanadzie na podstawie raportu sporządzonego, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, przez niezależną firmę” – podano w komunikacie.

„Na podstawie tego raportu zaktualizowano także wartość aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych należących do Grupy Orlen Upstream, co będzie miało nieznaczny i niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej Orlen za 2018 rok” – dodano.
Planowana data publikacji przez PKN Orlen jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2018 to 21 marca 2019 roku. Orlen ma 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream.

Polska Agencja Prasowa