Otwarto nowe oferty w przetargu na budowę obwodnicy Kępna w ciągu S11

4 sierpnia 2015, 08:15 Drogi

W przetargu na projekt i budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (odcinek I) oferty złożyło łącznie dziesięciu oferentów. 

Najniższą cenę 66 022 710,00 zł brutto zaoferowała firma Budimex S.A., zaś wartość najdroższej oferty to 112 984 536,81 zł brutto. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia to 118 511 730,00 zł brutto.

Zestawienie złożonych ofert

Zadanie obejmuje:

  • optymalizację projektu ok. 4,4 km drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń,
  • wybudowanie I odcinka trasy, w tym 3 obiektów inżynierskich,
  • przebudowę dróg innych kategorii,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania nowego odcinka drogi ekspresowej S11,
  • przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Droga ekspresowa S11 będzie powiązana z istniejącą siecią dróg poprzez następujące węzły:

  • węzeł „Kępno Północ” – połączenie z drogą krajową nr 11,
  • węzeł „Kępno Krążkowy” – połączenie z funkcjonującą już drogą ekspresową S8.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad