Oznakowanie poziome pola wzlotów i test nośności nawierzchni w Szymanach

21 maja 2015, 10:03 Alert

(Lotnisko Olsztyn-Mazury)

We wtorek tj. 19.05.2015 w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury na drodze startowej odbyło się badanie nośności nawierzchni metodą ugięciową FWD (Falling Weight Deflectometer), która ma na celu odtworzenie obciążenia dynamicznego wywoływanego kołami statku powietrznego bądź innego pojazdu w trakcie eksploatacji nawierzchni. Głównym celem badania za pomocą ugięciomierza dynamicznego jest  oznaczenie własności fizycznych oraz mechanicznych nawierzchni, takich jak: sprężystość, trwałość zmęczeniowa, wpływ temperatury na nośność nawierzchni itp. Badanie przeprowadzone zostało przed rozkruszeniem starej nawierzchni drogi startowej i zostało powtórzone po zakończeniu przebudowy i modernizacji.

Dobiegają końca prace nad nanoszeniem oznakowania poziomego na drodze startowej, kołowania i płycie postojowej.

Białe linie na początku drogi startowej przypominające przejście dla pieszych, wyznaczają próg pasa. Potrójne białe linie informują o pozostałej odległości, ich ilość oznacza pozostałą długość pasa (2 linie = 900-1200m, 3 linie = 1200-1500m, 4 linie = 1500-2100m, itp.). Pojedyncze grube linie wskazują punkt celowania i znajdują się one w strefie przyziemienia. Kolorem żółtym oznaczone są ścieżki poruszania się statku powietrznego po drodze startowej, kołowania i płycie postojowej.