Ozon: JSW chce wzmocnić pozycję europejskiego lidera na rynku węgla koksowego

27 sierpnia 2018, 10:45 Energetyka

Pierwsze półrocze 2018 roku Grupa Kapitałowa JSW zakończyła zyskiem netto w wysokości 1 086,4 mln zł. Produkcja węgla i koksu wzrosły odpowiednio o 5 i 8 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Rynek tych produktów utrzymuje się na dobrym i stabilnym poziomie.

fot. Dawid Lach / JSW

EBITDA za sześć miesięcy 2018 roku ukształtowała się na poziomie 1 767,1 mln zł.

W pierwszej połowie 2018 roku produkcja węgla ogółem wyniosła 7,9 mln ton, to jest o 5 procent więcej w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku (bez kopalni Krupiński). Wzrosła także produkcja koksu, która wyniosła 1,9 mln ton, a więc o 8 procent więcej niż rok temu.

Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie JSW w omawianym okresie zostały zrealizowane na poziomie 4 933,5 mln zł, czyli wyższym o 5 procent niż w analogicznym okresie 2017 roku. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych nieznacznie wzrosła, bo o niespełna 1 procent i osiągnęła poziom 5 271,9 tys. ton. Z kolei sprzedaż koksu wzrosła o 3 procent i wyniosła 1 705,8 tys. ton.

W omawianym okresie odnotowano znaczący wzrost nakładów na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW (głównie w segmencie węglowym). Łączne nakłady ukształtowały się na poziomie 570,1 mln zł, a więc o 54 procent wyższym niż w pierwszych 6 miesiącach roku poprzedniego. Tak znaczące nakłady na projekty inwestycyjne w ostatnim półroczu wynikają z konieczności przyspieszenia inwestycji związanych z modernizacją zakładów przeróbczych i budową nowych poziomów wydobywczych, które w latach dekoniunktury na rynku węgla i stali uległy spowolnieniu. Ich realizacja pozwoli zwiększyć uzysk węgla koksowego i poprawić efektywność procesów produkcyjnych.

– Zarówno na świecie, jak i w Europie sukcesywnie wzrasta produkcja stali. Porównując drugi i pierwszy kwartał 2018 roku, produkcja na świecie wzrosła o prawie 7 procent, natomiast w Europie niespełna o dwa 2 procent. To z kolei generuje zapotrzebowanie na węgiel koksowy i koks – zaznacza Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dodaje. – Naszym podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji europejskiego lidera w produkcji i sprzedaży węgla koksowego i koksu. Kładziemy też duży nacisk na działania ukierunkowane na wszelakie projekty efektywnościowe i ekologiczne, które w przyszłości będą miały znaczący wpływ na osiągnięcie najwyższych standardów w ochronie środowiska.

JSW