PGNiG wydobyło w Norwegii ponad 2 mld m sześc. gazu

27 sierpnia 2018, 11:00 Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo bierze udział w jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń targowych w branży naftowo-gazowniczej na świecie -Offshore Northern Seas (ONS), które odbywa się w dniach 27-30 sierpnia w Stavanger, w Norwegii.

Platforma wiertnicza na Morzu Północnym

Targi ONS są przeznaczone dla firm z sektora naftowego i gazowniczego, i stanowią doskonałą okazję do prezentacji przedsiębiorstw oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Wydarzenie odbywa się co 2 lata – w tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 60 tys. gości. Swoją ofertę zaprezentuje ok. 1200 firm z całego świata.

Norwegia to jeden z kluczowych rynków dla PGNiG, na którym firma działa już od ponad 10 lat. Poprzez swoją spółkę PGNiG Upstream Norway AS prowadzi poszukiwania i eksploatację na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (Morza: Północne, Norweskie i Barentsa).

PGNiG posiada w Norwegii udziały w 20 koncesjach. Wydobycie gazu i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale oraz Gina Krog.

PGNiG prowadzi również prace nad zagospodarowaniem złóż Skogul i Aerfugl. W pierwszym półroczu 2018 roku norweskie Ministerstwo Ropy i Energii zatwierdziło plany PGNiG dotyczące tych koncesji. Rozpoczęcie wydobycia ze złóż Skogul i Aerfugl jest planowane na 2020 rok.

Zasoby wydobywalne ropy i gazu w ramach koncesji, w których udziały posiada PGNiG, wynoszą ok. 83 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Od rozpoczęcia produkcji w 2012 r. PGNiG wydobyło w Norwegii 2,14 mld m3 gazu i prawie 2,2 mln ton ropy naftowej. Po 2022 roku Spółka planuje tu wydobywać 2,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. PGNiG nabywa kolejne aktywa poszukiwawcze i wydobywcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w drodze akwizycji i poprzez udział w rundach koncesyjnych.

PGNiG