TAG: Norwegia
Ceny gazu sprzedawanego rosną do tegorocznych maksimów. Wynika to z kilku czynników m.in większego popytu a zmniejszonej podaży.
Budowa Baltic Pipe w Danii jest opóźniona przez deszcze i koronawirusa. To opóźnienie nie wpłynie jednak na budowę odcinka, za który są […]
PGNiG Supply & Trading i Aker BP podpisały kontrakt kupna-sprzedaży gazu pochodzącego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy […]
Microsoft podpisał protokół ustaleń z norweskim Equinorem w celu zbadania możliwości wykorzystania magazynu dwutlenku węgla, ponieważ […]
Niewielkie środki finansowe przewidziane w budżecie Królestwa Norwegii na rozwój technologii wodorowych nie są wyrazem sceptycznego, ale […]
Equinor zakończył badania dna morskiego w celu przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, którą realizuje razem z […]
– Chcemy, aby jak najwięcej gazu w Baltic Pipe pochodziło z naszego wydobycia. Pozostałą ilość będziemy musieli kupić od producentów […]
Porażka rozmów płacowych Norwegii ze związkowcami pracującymi na największym polu naftowym Zachodniej Europy doprowadziła do zatrzymania prac Equinora.
Głównym producentem ropy i gazu w UE jest Norwegia. Okazuje się, że Norwegowie dostrzegają „wiatr zmian” i chcą brać w nich czynny udział […]
Azerska rafineria w Turcji nie odbiera ropy z Rosji. Powodem może być nowy konflikt w Górskim Karabachu albo niska jakość surowca rosyjskiego w […]
W rządowej białej księdze przedstawionej 21 września norweski rząd proponuje rozpoczęcie projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla […]
– Informacja o nabyciu udziałów w dwóch złożach nie zmienia celów strategicznych PGNiG. Dotyczą one wydobycia z norweskiego szelfu, […]
PGNiG zwołało konferencję prasową poświęconą nowej inwestycji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym mającej zwiększyć ilość gazu do […]
Kommiersant podaje, że Gazprom traci pozycję w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej na rzecz LNG.
Obywatel Norwegii został zatrzymany przez policję w niedzielę, 16 sierpnia pod zarzutem przekazywania informacji z sektora bezpieczeństwa na […]