PAA uruchomiła trzy nowe stacje monitoringu radiacyjnego

3 lipca 2019, 13:15 Alert
Stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w Bielsku-Białej. Fot. PAA
Stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w Bielsku-Białej. Fot. PAA

Do 22 wzrosła liczba stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na terenie Polski. Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła nowe stacje w Bielsku-Białej, Opolu i Tarnowie.

Stacje systemu pomiaru ciągłego PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System pozwala na wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego. Umożliwia to szybką identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Poaństowa Agencja Atomistyki